Anunt Apel sesiune proiecte GAL Calafat - data 12.03.2013

Comunicat de presa GAL Calafat -data 12.03.2013

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) anunta ca sesiunea de depunere a proiectelor pentru submasura 125

Bunele practici la nivelul GAL

Nota privind bunele practici la nivelul GAL

Anunt Apel sesiune proiecte GAL Calafat - data 12.03.2013

Comunicat de presa GAL Calafat -data 12.03.2013

Informatii beneficiariAnunt Apel sesiune proiecte GAL Calafat - data 12.03.2013

Comunicat de presa GAL Calafat -data 12.03.2013

C O M U N I C A T privind modificarea strategiilor de dezvoltare locala aprobate in sesiunea de selectie din perioada 01.09-29.10. 2010

Regulament general pentru fondurile europene, perioada 2014-2020Anunt Apel sesiune proiecte GAL Calafat - data 12.03.2013

Comunicat de presa GAL Calafat -data 12.03.2013

Regulament european pentru dezvoltare rurala

Noul Regulament european pentru dezvoltare rurala, perioada 2014-2020, care va inlocui actualul Reg.1698/2005


CNIPMMR

Noutati si Legaturi

GAL „Calafat”

GAL Calafat este un parteneriat public-privat format din diverşi actori provenind din rândurile autorităţilor publice locale, sectorului privat şi societăţii civile. Astfel, din cei 25 de parteneri, 5 reprezintă sectorul public fiind administraţii publice locale, 9 reprezintă sectorul privat fiind din categoria societăţilor comerciale, ȋntreprinderilor individuale şi persoanelor fizice autorizate, iar alţi 11 sunt asociaţii non-profit reprezentând aşadar societatea civilă. Procentual, GAL Calafat are ȋn componenţă 20% reprezentanţă a sectorului public şi 80% reprezentanţă a sectorului privat şi societăţii civile.

GAL Calafat s-a conturat ȋn actuala formă ȋn anii 2015-2016, ca urmare a acţiunilor de informare şi consultare organizate ȋn teritoriu. Teritoriul pe care ȋl acoperă grupul este unul omogen, coeziv din punct de vedere social, caracterizat prin tradiţii comune, identitate locală, nevoi şi aşteptări comune. Partenerii GAL elaborează şi implementează strategia de dezvoltare locală a teritoriului lor vizând obiective generale, precum: ȋmbunătăţirea spaţiului rural, creşterea calităţii vieţii şi protecţia mediului, păstrarea patrimoniului natural şi cultural, diversificarea activităţilor economice şi susţinerea unui turism rural durabil, încurajarea menţinerii tineretului în regiune şi creşterea nivelului de calificare şi informare, promovarea raselor zootehnice şi a soiurilor de plante tipice pentru zonă şi promovarea  produselor locale, incurajarea asocierii şi a cooperării ȋntre actorii locali.

In ceea ce priveşte acţiunile propuse ȋn cadrul SDL, GAL Calafat şi, ȋmpreună cu acesta, entităţile publice, private şi ale societăţii civile vor garanta capacitatea de gestionare necesară pentru a-şi asuma co-responsabilitatea implementării acestora. Fiecare entitate va avea gradul său de implicare ȋn realizarea obiectivelor venind cu o anumită experienţă fie ȋn administraţia publică locală, fie ȋn societatea civilă, fie ȋn diverse sectoare ale economiei: servicii, comerţ, mediu, agricultură. Sectorul public va fi direct interesat ȋn realizarea investiţiilor de utilitate publică şi asigurarea serviciilor de bază pentru dezvoltarea socială şi economică a teritoriului GAL ȋmpreună cu promovarea incluziunii sociale şi reducerea săraciei. Sectorul privat va fi interesat ȋn crearea şi dezvoltarea de activităţi economice, valorificarea resurselor şi a potenţialului local, crearea de locuri de muncă.


        
Aceasta asociatie reprezinta un parteneriat public-privat asa cum este descris mai sus ce va avea un rol important pentru dezvoltarea teritoriului Leader din cadrul GAL "Calafat".Pentru informatii despre alte Programe desfasurate sub egida Uniunii Europene in Romania, cat si pentru informatii detaliate privind procesul de aderare al Romaniei la Uniunea Europeana, puteti sa vizitati pagina de internet a Reprezentantei Comisiei Europene in Romania. Pentru informatii despre alte Programe desfasurate sub egida Uniunii Europene in Romania, cat si pentru informatii detaliate privind procesul de aderare al Romaniei la Uniunea Europeana, puteti sa vizitati pagina de internet a Reprezentantei Comisiei Europene in Romania. Acest site nu reprezinta pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea si coerenta acestor informatii apartine persoanelor care au initiat pagina web. Toate informatiile, privind Programele PNDR si SAPARD, furnizate in aceasta pagina sunt distribuite GRATUIT si nu sunt destinate comercializarii.