Arhive categorie: ANEXE

anexa D

Lista Localităţilor

 

Localitățile care fac parte din cadrul Grupului de Acţiune Locală  “Calafat”  sunt prezentate în tabelul de mai jos:

ANEXA D

Codul comunelor INSS

Numele localităţii

Nr. locuitori

Suprafaţa totală

Densitate

Comune

Oraşe

Sate

Din oraşe

Total teritoriu

km2

loc./km2

70352

Calafat

Basarabi, Golenţi, Ciupercenii Vechi, Calafat

18,858

18.858

137,61

137,04

71518

Caraula

Caraula

2.642

35,94

73,51

71787

Cetate

Cetate, Moreni

5.971

86,80

68,79

72034

Desa

Desa

5.023

76,69

65,50

71858

Ciupercenii Noi

Ciupercenii Noi, Smârdan

6.020

109,53

54,96

72383

Galicea Mare

Galicea Mare

4.894

58,87

83,13

72506

Giubega

Giubega

2.453

78,29

31,33

74907

Ghidici*

Ghidici

2.491

72882

Izvoare

Domnu Tudor, Corlate, Izvoare

2.138

51,16

41,79

73031

Maglavit

Maglavit, Hunia

5.795

101,58

57,05

73335

Moțăței

Moțăței, Dobridor, Moțăței Gară

8.243

129,09

63,85

73503

Orodel

Bechet, Călugărei, Cornu, Orodel, Teiu

3.296

90,95

36,24

73594

Perişor

Perişor, Mărăcinele

1.923

69,48

27,68

73665

Piscu Vechi

Piscu Vechi, Pisculeţ

3.000

102,17

29,36

73709

Pleniţa

Castrele Traiane, Pleniţa

5.281

88,66

59,56

73736

Poiana Mare

Poiana Mare, Tunarii Vechi, Tunarii Noi

12.728

163,94

77,64

74108

Seaca de Cîmp

Seaca de Cîmp, Piscu Nou

2.252

36,85

61,11

74536

Unirea

Unirea

4.244

47,96

88,49

74732

Vârtop

Vârtop

1.836

32,79

55,99

113493

Salcia

Salcia

3.442

64,42

53,43

Total

18.858

102.530

1.563

65,61

% locuitori oraşe din total locuitori (25%)

18,39%

                                                                                                                          Sursa: Institutul Judeţean de Statistică Dolj/Mehedinţi: Recensământ 2002

 

*Localitatea Ghidici a fost înfiinţată în anul 2004 (înfiinţare aprobată prin Legea 84 din 5 aprilie 2004). In anul 2002 aceasta făcea parte din comuna Piscu Vechi.

Suprafaţa comunei Ghidici la nivelul anului 2002 este inclusă în suprafaţa comunei Piscu Vechi.

Întrucât la recensământ numărul populaţiei s-a calculat şi pe satele componente ale comunelor, au putut fi furnizate date privind populaţia şi pentru localitatea Ghidici la nivelul anului 2002.