Masuri Propuse

Strategia 2014-2020

M1 Dezvoltarea resurselor umane şi creşterea calităţii forţei de muncă din sectorul agricol ȋn teritoriul GAL Calafat

INTENSITATEA SPRIJINULUI 100 %

CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ/ MĂSURĂ (FEADR + BUGET NAȚIONAL)  50.000 euro

M2 Promovarea cooperării actorilor din sectoarele de interes implicaţi ȋn dezvoltarea durabilă a teritoriului GAL Calafat

INTENSITATEA SPRIJINULUI 100 %

CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ/ MĂSURĂ (FEADR + BUGET NAȚIONAL)  58.551,73 euro

M3 Dezvoltarea sectorului agricol şi pomicol prin consolidarea şi creşterea viabilităţii exploataţiilor

CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ/ MĂSURĂ (FEADR + BUGET NAȚIONAL)  266.574,82  euro

M4 Sprijinirea agricultorilor tineri

INTENSITATEA SPRIJINULUI 100 %

CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ/ MĂSURĂ (FEADR + BUGET NAȚIONAL)  200.000 euro

M5 Sprijinirea fermelor mici

INTENSITATEA SPRIJINULUI 100 %

CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ/ MĂSURĂ (FEADR + BUGET NAȚIONAL)  40.000 euro

M6 Incurajarea investiţiilor ȋn sectorul de procesare şi comercializare a produselor agricole şi pomicole

INTENSITATEA SPRIJINULUI 70 %

CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ/ MĂSURĂ (FEADR + BUGET NAȚIONAL)  260.000 euro

M7 Sprijinirea ȋnfiinţării grupurilor şi organizaţiilor de producători la nivelul teritoriului GAL Calafat

INTENSITATEA SPRIJINULUI 100 %

CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ/ MĂSURĂ (FEADR + BUGET NAȚIONAL)  220.652,64 euro

M8 Sprijinirea aplicării schemelor de calitate pentru produsele agricole şi agroalimentare din teritoriul GAL Calafat

INTENSITATEA SPRIJINULUI 100 %

CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ/ MĂSURĂ (FEADR + BUGET NAȚIONAL)  9.000 euro

M9 Incurajarea sectorului non-agricol prin dezvoltarea de activităţi economice la nivelul teritoriului GAL Calafat

INTENSITATEA SPRIJINULUI 90 %

CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ/ MĂSURĂ (FEADR + BUGET NAȚIONAL)  500.000 euro

M10 Sprijinirea creării de activităţi economice neagricole

INTENSITATEA SPRIJINULUI 100 %

CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ/ MĂSURĂ (FEADR + BUGET NAȚIONAL)  200.000 euro

M11 Sprijinirea investiţiilor de utilitate publică şi a serviciilor locale pentru dezvoltarea economică şi socială a teritoriului GAL Calafat

INTENSITATEA SPRIJINULUI 100 %

CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ/ MĂSURĂ (FEADR + BUGET NAȚIONAL)  1.232.192  euro

M12 Infrastructura sociala pentru comunităţile marginalizate/ cu risc de sărăcie/ excluziune socială din teritoriul GAL Calafat

INTENSITATEA SPRIJINULUI 100 %

CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ/ MĂSURĂ (FEADR + BUGET NAȚIONAL)  144.861,17 euro

 

 

 

…………………………………………………………………..

Strategia 2007-2013

Măsura 111 se încadrează în Axa I – „Creşterea competitivităţii sectorului agricol şi silvic”

– alocare financiara: 108.000 euro

 

Măsura 121 – „Modernizarea exploatatiilor agricole” se încadrează în Axa I – „Creşterea competitivităţii sectorului agricol şi silvic”

– alocare financiara: 573.260 euro

 

Masura 123 – „Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere” se încadreaza în Axa I  – „Cresterea competitivitatii sectorului agricol si silvic”

–  alocare financiara: 100.000 euro

Masura 312 – „Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-întreprinderi” –  se încadreaza în Axa III – „Îmbunatatirea calitatii vietii în zonele rurale si diversificarea economiei rurale”

-alocare financiara: 414.740 euro

Masura 313 – „Încurajarea activitatilor turistice” – se încadreaza în Axa III -„Îmbunatatirea calitatii vietii în zonele rurale si diversificarea economiei rurale”

– alocare financiara: 396.000 euro

 

Masura 322 – „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea în valoare a mostenirii rurale”

– alocare financiara: 620.000 euro

Masura 421- „Implementarea proiectelor de cooperare”

-alocare financiara: 100.000

Lasă un răspuns