Masuri Propuse

Strategia 2014-2020

M1 Dezvoltarea resurselor umane şi creşterea calităţii forţei de muncă din sectorul agricol ȋn teritoriul GAL Calafat

Ghid consultativ M1

INTENSITATEA SPRIJINULUI 100 %

CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ/ MĂSURĂ (FEADR + BUGET NAȚIONAL)  50.000 euro

M2 Promovarea cooperării actorilor din sectoarele de interes implicaţi ȋn dezvoltarea durabilă a teritoriului GAL Calafat

Ghid consultativ M2

INTENSITATEA SPRIJINULUI 100 %

CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ/ MĂSURĂ (FEADR + BUGET NAȚIONAL)  58.551,73 euro

M3 Dezvoltarea sectorului agricol şi pomicol prin consolidarea şi creşterea viabilităţii exploataţiilor

1. GS_M3 10.08.2017

2. Anexa 1 – Cererea de finantare

3. Anexa 2 – Studiu de fezabilitate conform HG 28_2008

4. Anexa 2 – Studiu de fezabilitate conform HG 907_2016

5. Anexa 2 – Model Studiu de Fezabilitate Anexa B

6. Anexa 2 – Model Studiu de Fezabilitate Anexa C

7. Anexa 3 – Tabel calcul coeficienti SO sM 19.2

8. Anexa 4 – ANEXA I la Tratatul de Instituire al Comunitatii Europene iulie 2015

9. Anexa 5 – Lista UAT cu constrangeri semnificative

9. Anexa 5 – Lista UAT cu constrangeri specifice

9. Anexa 5 – Lista UAT din zonele montane

10. Anexa 6.1 – Codul bunelor practici agricole

11. Anexa 6.2 – Calculator Cod Bune Practici Agricole

12. Anexa 7 – Model Contract de Finantare

13. Anexa 8 – Fisa M3_2A

14. Anexa 9 – Instructiuni evitare creare conditii artificiale accesarea PNDR2020

15. Anexa 10 – Anexa aferentă Subprogramului Tematic Pomicol

16. Anexa 11 – Declaratie pe propria raspundere

17. Anexa 12 – Specificatii Tehnice Costuri standard sector pomicol

18. Anexa 13 – Lista Asociatiilor acreditate de ANZ

19. Anexa 14 – Lista rase autohtone (indigene)

20. Anexa 15 – Declaratie privind neincadrarea in intreprindere in dificultate

20. Anexa 15 – Declaratie privind respectarea regulii de cumul (minimis)

21. E1.1LG – Fise de verificare a conformitatii

22. E1.2LG – Fisa de cerificare a criteriilor de eligibilitate

23. E1.3LG – Fise de verificare pe teren

24. E1.4LG – Fise de verificare a criteriilor de selectie

Procedura de evaluare si selectie GAL Calafat – revizuita

Documente in format editabil

2. Anexa 1 – Cererea de finantare

3. Anexa 2 – Studiu de fezabilitate conform HG 28_2008

4. Anexa 2 – Studiu de fezabilitate conform HG 907_2016

5. Anexa 2 – Model Studiu de Fezabilitate Anexa B

6. Anexa 2 – Model Studiu de Fezabilitate Anexa C

7. Anexa 3 – Tabel calcul coeficienti SO sM 19.2

11. Anexa 6.2 – Calculator Cod Bune Practici Agricole

12. Anexa 7 – Model Contract de Finantare

16. Anexa 11 – Declaratie pe propria raspundere

20. Anexa 15 – Declaratie privind neincadrarea in intreprindere in dificultate

20. Anexa 15 – Declaratie privind respectarea regulii de cumul (minimis)

INTENSITATEA SPRIJINULUI 90 %

CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ/ MĂSURĂ (FEADR + BUGET NAȚIONAL)  266.574,82  euro

M4 Sprijinirea agricultorilor tineri

1. GS_M4 10.08.2017

2. Anexa 1 – Cererea de finantare M4 vs2

3. Anexa 2 – Plan de afaceri M4

4. Anexa 3 – Model Contract de finantare

5. Anexa 4 – Fisa Masurii M42B

6. Anexa 5 – Legislatie

7. Anexa 6 – Codul bunelor practici agricole

8. Anexa 7 – Calculator Cod Bune Practici Agricole 2017

9. Anexa 8 – Areale Subprogramul Tematic Pomicol

10. Anexa 9 – Instructiuni privind evitarea crearii de conditii artificiale

11. Anexa 10 – Lista coeficientilor calcul productie standard vegetal-zootehnie_2017

12. Anexa 11 – Declaratie pe propria raspundere

13. E1.1LG – Fisa de verificare a conformitatii

14. E1.2LG – Fisa de verificare a criteriilor de eligibilitate

15. E1.3LG – Fise de verificare pe teren

16. E1.4LG – Fise de verificare a criteriilor de selectie

Procedura de evaluare si selectie GAL Calafat – revizuita

Documente in format editabil

2. Anexa 1 – Cererea de finantare M4 vs2

3. Anexa 2 – Plan de afaceri

4. Anexa 3 – Model Contract de finantare

8. Anexa 7 – Calculator Cod Bune Practici Agricole 2017

11. Anexa 10 – Lista coeficientilor calcul productie standard vegetal-zootehnie_2017

12. Anexa 11 – Declaratie pe propria raspundere

INTENSITATEA SPRIJINULUI 100 %

CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ/ MĂSURĂ (FEADR + BUGET NAȚIONAL)  200.000 euro

M5 Sprijinirea fermelor mici

1. GS_M5 10.08.2017

2. Anexa_1_Cererea_de_finantare M5 vs2

3. Anexa_2_Planul_de_afaceri

4. Anexa_3_Decizia_de_finantare

5. Anexa_4_Fisa Masurii M52A

6. Anexa_5_Lista_coeficientilor_calcul_productie_standard_vegetal_zootehnie

7. Anexa_6_areale_STP

8. Anexa_7_ordin_nr._397-2003

9. Anexa_8_ordin_247-2012

10. Anexa_9_Codul_bunelor_practici_agricole

11. Anexa_10_calculator_Cod_Bune_Practici_Agricole_20_aprilie

Potential productie vegetala

Potential productie zootehnica

Metodologie Studiu potential_agricol_site 2017

13. Anexa_12_Lista_raselor_autohtone_(indigene)_eliberata_de_ANZ

14. Anexa_13_Lista_Asociatiilor_acreditate_de_ANZ

15. Anexa_14_Lista_UAT_din_zonele_normale

16. Anexa_15_Lista_UAT_din_zonele_montane

17. Anexa_16_Lista_UAT_din_zonele_cu_constrangeri_specifice

18. Anexa_17_Lista_UAT_din_zonele_cu_constrangeri_semnificative

19. Anexa_18_Instructiuni_evitare_conditii_artif

20. Anexa_19_Declaratie_pe_propria_raspundere

21. E1.1LG – Fisa de verificare a conformitatii

22. E1.2LG – Fisa de verificare a criteriilor de eligibilitate

23. E1.3LG – Fise de verificare pe teren

24. E1.4LG – Fise de verificare a criteriilor de selectie

Procedura de evaluare si selectie GAL Calafat – revizuita

Documente in format editabil

2. Anexa_1_Cererea_de_finantare M5 vs2

3. Anexa_2_Planul_de_afaceri

4. Anexa_3_Decizia_de_finantare

6. Anexa_5_Lista_coeficientilor_calcul_productie_standard_vegetal_zootehnie

7. Anexa_6_areale_STP

11. Anexa_10_calculator_Cod_Bune_Practici_Agricole_20_aprilie

20. Anexa_19_Declaratie_pe_propria_raspundere

INTENSITATEA SPRIJINULUI 100 %

CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ/ MĂSURĂ (FEADR + BUGET NAȚIONAL)  40.000 euro

M6 Incurajarea investiţiilor ȋn sectorul de procesare şi comercializare a produselor agricole şi pomicole

1 GS_M6 08.09.2017

2. Anexa_1_Cererea de finantare

3. Anexa_2_Studiu_de_Fezabilitate_HG28

4. Anexa_2_Studiu_de_Fezabilitate_HG907

5. Anexa_2_Studiu_de_Fezabilitate_Anexa_B

6. Anexa_2_Studiu_de_Fezabilitate_Anexa_C

7. Anexa_3_Lista_UAT_din_zonele_montane

8. Anexa_4_Anexa_I_la_Tratatul_de_Instituire_al_Comunitatii_Europene

9. Anexa_5_Sinteza_potential_prelucrare_produse_agricole

10. Anexa_6_Contract_de_Finantare

11. Anexa_7_Fisa M6_3A

12. Anexa_8_Acte_normative_utile

13. Anexa_9_Lista_UAT_din_Zone_cu_Constrangeri_Specifice

14. Anexa_10_Lista_UAT_din__Zone_cu_Constrângeri_Semnificative

15. Anexa_11_Declaratie_proprie_raspundere_neincadrare_la_firme_in_dificultate

16. Anexa_12_Intructiuni_privind_evitarea_crearii_de_conditii_artificiale

17. Anexa_13_Angajament_pe_proprie_răspundere_privind_utilizarea_cofinanţării

18. Anexa_14_Potential_prelucrare_produse_agricole

19. Anexa_15_Areale_Subprogramul_Tematic_Pomicol

20. Anexa_16_Lista_localitatilor_HNV

21. Anexa_17_Declaratie pe propria raspundere

22. E1.1LG – Fisa de evaluare a conformitatii

23. E1.2LG – Fisa de evaluare a criteriilor de eligibilitate

24. E1.3LG – Fisa de verificare pe teren

25. E1.4LG – Fisa de evaluare a criteriilor de selectie

INTENSITATEA SPRIJINULUI 70 %

CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ/ MĂSURĂ (FEADR + BUGET NAȚIONAL)  260.000 euro

M7 Sprijinirea ȋnfiinţării grupurilor şi organizaţiilor de producători la nivelul teritoriului GAL Calafat

1. GS_M7 06.09.2017

2. Anexa 1 – Cererea de finantare_M7

3. Anexa 2 – Model Plan de afaceri

4. Anexa 3 – Stabilirea dimensiunii economice a exploatatiei

5. Anexa 4 – Model Contract de finantare

6. Anexa 5 – Fisa Masurii M7_3A

7. Anexa 6 – Declaraţie privind încadrarea întreprinderii în categoria IMM

8. Anexa 7 – Anexa aferenta Subprogramului Tematic Pomicol

9. Anexa 8 – Declaratie pe propria raspundere

10. E1.1LG – Fise de verificare a conformitatii

11. E1.2LG – Fisa de verificare a criteriilor de eligibilitate

12. E1.3LG – Fisa de verificare a criteriilor de selectie

INTENSITATEA SPRIJINULUI 100 %

CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ/ MĂSURĂ (FEADR + BUGET NAȚIONAL)  220.652,64 euro

M8 Sprijinirea aplicării schemelor de calitate pentru produsele agricole şi agroalimentare din teritoriul GAL Calafat

Ghid consultativ M8

INTENSITATEA SPRIJINULUI 100 %

CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ/ MĂSURĂ (FEADR + BUGET NAȚIONAL)  9.000 euro

M9 Incurajarea sectorului non-agricol prin dezvoltarea de activităţi economice la nivelul teritoriului GAL Calafat

1. GS_M9 06.09.2017

2. Anexa_1_Cererea de finantare

3. Anexa_2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_HG28

4. Anexa_2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_HG907

5. Anexa_2_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_B

6. Anexa_2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_Anexa_C

7. Anexa_2.1_STUDIUL_de_FEZABILITATE_Proiectii_financiare_si_indicatori_financiari

8. Anexa_3_-_Model_Contract_de_Finantare

9. Anexa_4_Fisa_M9_6A

10. Anexa_5_Angajament_pe_propria_raspundere_privind_utilizarea_cofinantarii_private

11. Anexa_6.1_Declaratie_incadrare_in_categoria_de_micro-intreprindere_si_intreprindere_mica

13. Anexa_6.3_Declaratia_neincadrare_in_firme_in_dificultate

14. Anexa_6.4_Declaratie_ca_solicitantul_nu_a_beneficiat_de_servicii_de_consiliere_pe_M02

15. Anexa_7_Lista_codurilor_CAEN_eligibile

16. Anexa_8_Lista_codurilor_CAEN_eligibile_numai_pentru_dotare

17. Anexa_9_Instructiuni_evitare_conditii_artificiale

18. Anexa_10_Declaratie pe propria raspundere

19. E1.1LG – Fisa de verificare a conformitatii

20. E1.2LG – Fisa de verificare a criteriilor de eligibilitate

21. E1.3LG – Fisa de verificare pe teren

22. E1.4LG – Fisa de verificare a criteriilor de selectie

Procedura de evaluare si selectie GAL Calafat – revizuita

INTENSITATEA SPRIJINULUI 90 %

CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ/ MĂSURĂ (FEADR + BUGET NAȚIONAL)  500.000 euro

M10 Sprijinirea creării de activităţi economice neagricole

1. GS_M10 19.07.2017

2 -Anexa-1-Cererea-de-finantare-M10 vs2

3. Anexa 2 – Model Plan de afaceri

4. Anexa 3 – Contract de Finantare

5. Anexa 4 – Fisa Masurii M10_6A

6. Anexa 5.1 – Declaratie incadrare in categoria de micro-intreprindere si intreprindere mica

7. Anexa 5.2 – Declaratie privind respectarea regulii de cumul (minimis)

8. Anexa 5.3 – Declaratia cu privire la neincadrarea in firme in dificultate

9. Anexa 5.4 – Declaratie ca solicitantul nu a beneficiat de servicii de consiliere pe M02

10. Anexa 6 – Lista codurilor CAEN eligibile

11. Anexa 7 – Lista codurilor CAEN eligibile numai pentru dotare

12. Anexa 8 – Instructiuni evitare conditii artificiale

13. Anexa 9 – Declaratie pe propria raspundere

14. E1.1LG – Fisa de verificare a conformitatii

15. E1.2LG – Fisa de verificare a criteriilor de eligibilitate

16. E1.3LG – Fisa de verificare pe teren

17. E1.4LG – Fisa de verificare a criteriilor de selectie

Procedura de evaluare si selectie GAL Calafat – revizuita

Documente in format editabil:

2 -Anexa-1-Cererea-de-finantare-M10 vs2

* Anexa 2 – Model Plan de afaceri

* Anexa 3 – Contract de Finantare

* Anexa 5.1 – Declaratie incadrare in categoria de micro-intreprindere si intreprindere mica

* Anexa 5.2 – Declaratie privind respectarea regulii de cumul (minimis)

* Anexa 5.3 – Declaratia cu privire la neincadrarea in firme in dificultate

* Anexa 5.4 – Declaratie ca solicitantul nu a beneficiat de servicii de consiliere pe M02

*Anexa 9 – Declaratie pe propria raspundere

INTENSITATEA SPRIJINULUI 100 %

CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ/ MĂSURĂ (FEADR + BUGET NAȚIONAL)  200.000 euro

M11 Sprijinirea investiţiilor de utilitate publică şi a serviciilor locale pentru dezvoltarea economică şi socială a teritoriului GAL Calafat

1. GS_M11 10.08.2017

2. Anexa_1_Cerere de finantare_servicii

2. Anexa_1_Cerere finantare_investitii_M11 vs2

3. Anexa_2_SF, DALI, MJ

4. Anexa_3_Recomandari analiza cost-beneficiu

5. Anexa_4_Contract de Finantare

6. Anexa_5_Fisa M11 6B

7. Anexa_6_Fisa de prezentare a teritoriului din SDL

8. Anexa_7_ Lista-UAT-urilor-cu-valorile-IDUL-corespunzatoare

9. Anexa_8_Model Hotarare consiliu local privind implementare proiect

10. Anexa_9_Lista zonelor cu potential turistic ridicat

11. Anexa_10_Declaratie pe propria raspundere solicitant

12. E1.1LG – Fisa de evaluare a conformitatii

13. E1.2LG – Fisa de evaluare a criteriilor de eligibilitate

14. E1.3LG – Fisa de evaluare pe teren

15. E1.4LG – Fisa de evaluare a criteriilor de selectie

16. C1.2LG – Fisa de avizare Proiect Tehnic

Procedura de evaluare si selectie GAL Calafat – revizuita

Documente in format editabil

2. Anexa_1_Cerere de finantare_servicii

2. Anexa_1_Cerere finantare_investitii_M11 vs2

3. Anexa_2_SF, DALI, MJ

4. Anexa_3_Recomandari analiza cost-beneficiu

5. Anexa_4_Contract de Finantare

8. Anexa_7_ Lista-UAT-urilor-cu-valorile-IDUL-corespunzatoare

9. Anexa_8_Model Hotarare consiliu local privind implementare proiect

11. Anexa_10_Declaratie pe propria raspundere solicitant

INTENSITATEA SPRIJINULUI 100 %

CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ/ MĂSURĂ (FEADR + BUGET NAȚIONAL)  1.232.192  euro

M12 Infrastructura sociala pentru comunităţile marginalizate/ cu risc de sărăcie/ excluziune socială din teritoriul GAL Calafat

1. GS_M12 10.08.2017

2. Anexa_1_Cerere de finantare M12 vs2

3. Anexa_2_SF, DALI

4. Anexa_3_Recomandari analiza cost-beneficiu

5. Anexa_4_Contract de Finantare

6. Anexa_5_Fisa masurii M12_6B

7. Anexa_6_ Model Hotarare consiliu local privind implementare proiect

8. Anexa_7_Declaratie pe propria raspundere solicitant

9. E1.1LG_Fisa de evaluare a conformitatii

10. E1.2LG_Fisa de evaluare a criteriilor de eligibilitate

11. E1.3LG_Fisa de evaluare pe teren

12. E1.4LG_Fisa de evaluare a criteriilor de selectie

13. C 1.2LG_Fisa de avizare Proiect Tehnic

Procedura de evaluare si selectie GAL Calafat – revizuita

Documente in format editabil

2. Anexa_1_Cerere de finantare M12 vs2

3. Anexa_2_SF, DALI

4. Anexa_3_Recomandari analiza cost-beneficiu

5. Anexa_4_Contract de Finantare

7. Anexa_6_ Model Hotarare consiliu local privind implementare proiect

8. Anexa_7_Declaratie pe propria raspundere solicitant

INTENSITATEA SPRIJINULUI 100 %

CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ/ MĂSURĂ (FEADR + BUGET NAȚIONAL)  144.861,17 euro

 

 

 

…………………………………………………………………..

Strategia 2007-2013

Măsura 111 se încadrează în Axa I – „Creşterea competitivităţii sectorului agricol şi silvic”

– alocare financiara: 108.000 euro

 

Măsura 121 – „Modernizarea exploatatiilor agricole” se încadrează în Axa I – „Creşterea competitivităţii sectorului agricol şi silvic”

– alocare financiara: 573.260 euro

 

Masura 123 – „Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere” se încadreaza în Axa I  – „Cresterea competitivitatii sectorului agricol si silvic”

–  alocare financiara: 100.000 euro

Masura 312 – „Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-întreprinderi” –  se încadreaza în Axa III – „Îmbunatatirea calitatii vietii în zonele rurale si diversificarea economiei rurale”

-alocare financiara: 414.740 euro

Masura 313 – „Încurajarea activitatilor turistice” – se încadreaza în Axa III -„Îmbunatatirea calitatii vietii în zonele rurale si diversificarea economiei rurale”

– alocare financiara: 396.000 euro

 

Masura 322 – „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea în valoare a mostenirii rurale”

– alocare financiara: 620.000 euro

Masura 421- „Implementarea proiectelor de cooperare”

-alocare financiara: 100.000

Lasă un răspuns