GAL „Calafat”

GAL Calafat este un parteneriat public-privat format din diverşi actori provenind din rândurile autorităţilor publice locale, sectorului privat şi societăţii civile. Astfel, din cei 25 de parteneri, 5 reprezintă sectorul public fiind administraţii publice locale, 9 reprezintă sectorul privat fiind din categoria societăţilor comerciale, ȋntreprinderilor individuale şi persoanelor fizice autorizate, iar alţi 11 sunt asociaţii non-profit reprezentând aşadar societatea civilă. Procentual, GAL Calafat are ȋn componenţă 20% reprezentanţă a sectorului public şi 80% reprezentanţă a sectorului privat şi societăţii civile.

GAL Calafat s-a conturat ȋn actuala formă ȋn anii 2015-2016, ca urmare a acţiunilor de informare şi consultare organizate ȋn teritoriu. Teritoriul pe care ȋl acoperă grupul este unul omogen, coeziv din punct de vedere social, caracterizat prin tradiţii comune, identitate locală, nevoi şi aşteptări comune. Partenerii GAL elaborează şi implementează strategia de dezvoltare locală a teritoriului lor vizând obiective generale, precum: ȋmbunătăţirea spaţiului rural, creşterea calităţii vieţii şi protecţia mediului, păstrarea patrimoniului natural şi cultural, diversificarea activităţilor economice şi susţinerea unui turism rural durabil, încurajarea menţinerii tineretului în regiune şi creşterea nivelului de calificare şi informare, promovarea raselor zootehnice şi a soiurilor de plante tipice pentru zonă şi promovarea  produselor locale, incurajarea asocierii şi a cooperării ȋntre actorii locali.

In ceea ce priveşte acţiunile propuse ȋn cadrul SDL, GAL Calafat şi, ȋmpreună cu acesta, entităţile publice, private şi ale societăţii civile vor garanta capacitatea de gestionare necesară pentru a-şi asuma co-responsabilitatea implementării acestora. Fiecare entitate va avea gradul său de implicare ȋn realizarea obiectivelor venind cu o anumită experienţă fie ȋn administraţia publică locală, fie ȋn societatea civilă, fie ȋn diverse sectoare ale economiei: servicii, comerţ, mediu, agricultură. Sectorul public va fi direct interesat ȋn realizarea investiţiilor de utilitate publică şi asigurarea serviciilor de bază pentru dezvoltarea socială şi economică a teritoriului GAL ȋmpreună cu promovarea incluziunii sociale şi reducerea săraciei. Sectorul privat va fi interesat ȋn crearea şi dezvoltarea de activităţi economice, valorificarea resurselor şi a potenţialului local, crearea de locuri de muncă.

Lasă un răspuns