Obiective

OBIECTIVELE   vizează în principal următoarele:

  • promovarea unui parteneriat public-privat în interiorul teritoriului Microregiunii “Calafat”, care să stimuleze dezvoltarea durabilă, creşterea nivelului de trai, creşterea performanţei economice, creşterea capacitătii organizaţionale, a competitivităţii zonei, prin valorificarea potenţialului său, prin facilitarea accesului actorilor zonei, ai reprezentanţilor diferitelor domenii, la activităţi şi programe de interes general şi specific, comunitar şi de interes public;
  •  implementarea – pe termen mediu şi lung – a Strategiilor de dezvoltare locală durabilă a zonei Microregiunii “Calafat”;
  • sprijinirea particitipativităţii în comunităţi, a  realizării descentralizării responsabilităţii, prin promovarea iniţiativelor locale, realizate în cadrul strategiilor locale;
  • creşterea atractivităţii Microregiunii în vederea atragerii investiţiilor şi derularea de activităţi specifice, orientate spre valorificarea potenţialului zonei;
  • creşterea competitivităţii produselor şi serviciilor zonei, generarea de plusvaloare;
  • promovarea inovării, a transferului tehnologic şi de know-how prin întărirea legăturilor dintre comunităţi cu mediul de afaceri şi cel ştiinţific/tehnologic/de cercetare;
  • stimularea cooperării interregionale, interne şi internaţionale, inclusiv în cadrul euroregiunilor, precum şi participarea la structurile şi organizaţiile de profil care promovează dezvoltarea economico-sociala şi instituţională, în scopul realizării unor proiecte de interes comun;
  • găsirea de noi resurse pentru diversificarea activităţilor economice şi îmbunătăţirea calităţii vieţii, în mod sustenabil, pe termen lung.

Lasă un răspuns