SDL

Strategia GAL Calafat 2014-2020

Modificare nr. 1 Strategia de Dezvoltare Locala octombrie 2017

Capitolul V Prezentarea masurilor

Cap V Prezentarea masurilor – M11 utilitate publica octombrie 2017

Acord MADR

___________________________________________________________________________________________

Cuprins pag 1-1

2. Anexa 1 Mofificare SDL

Introducere pag 2-3

Capitolul I Prezentarea teritoriului si a populatiei acoperite analiza diagnostic pag 4-8

Capitolul II Componenta parteneriatului pag 9-10

Capitolul III Analiza SWOT pag 11-15

Capitolul IV Obiective prioritati si domenii de interventie pag 16-18

Cap V Prezentarea masurilor pag 19-63

Capitolul VI Descrierea complementaritatii pag 64-66

Cap VII Descrierea planului de actiune pag 67-69

Capitolul VIII Descrierea procesului de implicare a comunitatilor locale pag 70-71

Capitolul IX Organizarea viitorului GAL pag 72-76

Cap X Planul de finantare al strategiei pag.77-77

Cap XI Procedura de evaluare si selectie a proiectelor pag 78-79

Capitolul XII Descrierea mecanismelor de evitare a posibilelor conflicte de interese conform legislatiei nationale pag 80-84

Anexa 3 Componenta parteneriatului pag 111-112

Anexa 4 – (pdf) Plan finantare SDL – GAL Calafat comp. A si B – (rev. 3-a, 19.10

Anexa 4 – Plan de finantare SDL – GAL Calafat A+B-2 Rectificat

……………………………………………………………………………………..

 Strategia GAL Calafat 2007-2013

   PDL GAL Calafat revizuit 04.03.2015

   Acord strategie GAL 04.03.2015

    Acord Strategie GAL 05.08.2014

   PDL GAL Calafat revizuit 05.08.2014

   PDL-GAL-CALAFAT-modificat-13.11.2013

PLAN DE DEZVOLTARE LOCALĂ POTENȚIAL GAL „CALAFAT” – JUDEȚUL DOLJ – descarcare PDF

Lasă un răspuns