PISTA DE AUDIT– MECANISMUL DE IMPLEMENTARE A PROIECTELOR IN CADRUL GAL

PISTA DE AUDIT– MECANISMUL DE IMPLEMENTARE A PROIECTELOR IN CADRUL GAL
Nr crt Activitate Cine desfăşoară activitatea Responsabil Document primit Document generat Cine semnează documentul Unde se arhivează
Extern Intern       Poziţia ierarhică Arhiva fizică – original copie
1 Convocare reuniune Adunarea Generală în vederea constituirii Comitetului de Selecţie  – Secretariat Secretar  – Convocator Preşedinte Secretariat Compartiment administrativ
2 Desfăşurare reuniune Adunarea Generală în vederea constituirii Comitetului de Selecţie  – Adunarea Generală Adunarea Generală Proces – verbal Preşedinte Secretariat Compartiment administrativ
3 Convocare reuniune Comitet de Selecţie în vederea stabilirii metodologiei şi criteriilor de selecţie a proiectelor  – Secretariat Preşedinte  – Convocator Preşedinte Secretariat Compartiment administrativ
4 Desfăşurare reuniune Comitet de Selecţie în vederea stabilirii metodologiei şi criteriilor de selecţie a proiectelor  – Comitet de Selecţie Comitet de Selecţie  – Proces – verbal,
Apel de selecţie
Preşedinte Secretariat Compartiment administrativ
5 Convocare Consiliu Director pentru aprobarea apelului de selecţie  – Secretariat Secretar Convocator Preşedinte Secretariat Compartiment administrativ
6 Desfăşurare reuniune Consiliu Director pentru aprobarea apelului de selecţie  – Consiliu Director Consiliu Director  Apel de selecţie Proces – verbal,
Apel de selecţie aprobat
Preşedinte Secretariat Compartiment administrativ
7 Asigurarea publicităţii apelului de selecţie în teritoriu Animatori Compartimentul administrativ Anunţ de selecţie aprobat Anunţ de selecţie publicat Coordonator Compartiment administrativ Secretariat
8 Asigurarea suportului necesar pentru completarea Cererii de Finanţare potenţialilor beneficiari Compartiment administrativ Compartimentul administrativ Cerere de Finanţare Sugestii, recomandări pe Cererea de Finanţare Coordonator Compartiment administrativ Secretariat
9 Publicare anunţ de selecţie  – Compartiment administrativ Compartimentul administrativ Anunţ de selecţie Anunţul de selecţie publicat Coordonator Compartiment administrativ Secretariat
10 Depunerea şi primirea  proiectelor în cadrul GAL  – Compartiment administrativ Compartimentul administrativ Proiectul Proiect înregistrat Coordonator Compartiment administrativ Secretariat
11 Verificare respectare conformitate şi eligibilitate Responsabil tehnic Compartimentul administrativ Proiect înregistrat Fişa de verificare a conformităţii
Fişa de verificare a eligibilităţii
Coordonator Compartiment administrativ Secretariat
12 Convocare reuniune Comitet de Selecţie pentru verificarea respectării criteriilor de selecţie  – Secretariat Preşedinte  – Convocator Preşedinte Secretariat Compartiment administrativ
13 Desfăşurare reuniune Comitet de Selecţie pentru verificarea respectării criteriilor de selecţie Comitetul de Selecţie Comitetul de Selecţie Proiect conform şi eligibil Proces – verbal,
Fişa de verificare a criteriilor de selecţie
Preşedintele Comitetului de Selecţie Compartiment administrativ Secretariat
14 Realizarea selecţiei proiectelor de către Comitetul de Selecţie  – Comitetul de Selecţie Comitetul de Selecţie Lista proiecte selectate Preşedintele Comitetului de Selecţie Compartiment administrativ Secretariat
15 Notificare beneficiari asupra rezultatului selecţiei Comitetul de Selecţie Comitetul de Selecţie Notificare beneficiar Preşedintele Comitetului de Selecţie Compartiment administrativ Secretariat
16 Primirea, verificarea şi soluţionarea contestaţiilor Comisia de Contestaţii Comisia de Contestaţii Contestaţie Raport de contestaţii Preşedintele Comisiei de Contestaţii Compartiment administrativ Secretariat
17 Depunerea proiectelor selectate la OJPDRP  – GAL Preşedinte  – Proiecte depuse
Fişa de verificare a conformităţii
Fişa de verificare a eligibilităţii
Fişa de verificare a criteriilor de selecţie
Raport de contestaţii
Preşedinte Secretariat Compartiment administrativ
18 Verificarea conformităţii şi eligibilităţii proiectelor, efectuarea de vizite pe teren, verificare Fişa de verificare a conformităţii,Fişa de verificare a eligibilităţii,

Fişa de verificare a criteriilor de selecţie

Structuri APDRP Structuri APDRP Proiecte depuse
Fişa de verificare a conformităţii
Fişa de verificare a eligibilităţii
Fişa de verificare a criteriilor de selecţie
Raport de contestaţii
Proiecte depuse
Fişa de verificare a conformităţii
Fişa de verificare a eligibilităţii
Fişa de verificare a criteriilor de selecţie
Raport de contestaţii verificate
Structuri APDRP
19 Notificare beneficiar şi GAL CRPDRP  – CRPDRP Notificare CRPDRP Secretariat Compartiment administrativ
20 Semnarea contractului între beneficiar şi CRPDRP CRPDRP şi beneficiar  – Contract de finanţare semnat CRPDRP şi beneficiar Secretariat Compartiment administrativ