Anunturi sesiuni proiecte active

Apel M 6 VS 2017

Apel M 6 2017

1 GS_M6 08.09.2017

2. Anexa_1_Cererea de finantare

3. Anexa_2_Studiu_de_Fezabilitate_HG28

4. Anexa_2_Studiu_de_Fezabilitate_HG907

5. Anexa_2_Studiu_de_Fezabilitate_Anexa_B

6. Anexa_2_Studiu_de_Fezabilitate_Anexa_C

7. Anexa_3_Lista_UAT_din_zonele_montane

8. Anexa_4_Anexa_I_la_Tratatul_de_Instituire_al_Comunitatii_Europene

9. Anexa_5_Sinteza_potential_prelucrare_produse_agricole

10. Anexa_6_Contract_de_Finantare

11. Anexa_7_Fisa M6_3A

12. Anexa_8_Acte_normative_utile

13. Anexa_9_Lista_UAT_din_Zone_cu_Constrangeri_Specifice

14. Anexa_10_Lista_UAT_din__Zone_cu_Constrângeri_Semnificative

15. Anexa_11_Declaratie_proprie_raspundere_neincadrare_la_firme_in_dificultate

16. Anexa_12_Intructiuni_privind_evitarea_crearii_de_conditii_artificiale

17. Anexa_13_Angajament_pe_proprie_răspundere_privind_utilizarea_cofinanţării

18. Anexa_14_Potential_prelucrare_produse_agricole

19. Anexa_15_Areale_Subprogramul_Tematic_Pomicol

20. Anexa_16_Lista_localitatilor_HNV

21. Anexa_17_Declaratie pe propria raspundere

22. E1.1LG – Fisa de evaluare a conformitatii

23. E1.2LG – Fisa de evaluare a criteriilor de eligibilitate

24. E1.3LG – Fisa de verificare pe teren

25. E1.4LG – Fisa de evaluare a criteriilor de selectie

Procedura de evaluare si selectie GAL Calafat – revizuita

________________________________________________________________________________

Apel M 7 VS 2017

Apel M 7 2017

1. GS_M7 06.09.2017

2. Anexa 1 – Cererea de finantare_M7

3. Anexa 2 – Model Plan de afaceri

4. Anexa 3 – Stabilirea dimensiunii economice a exploatatiei

5. Anexa 4 – Model Contract de finantare

6. Anexa 5 – Fisa Masurii M7_3A

7. Anexa 6 – Declaraţie privind încadrarea întreprinderii în categoria IMM

8. Anexa 7 – Anexa aferenta Subprogramului Tematic Pomicol

9. Anexa 8 – Declaratie pe propria raspundere

10. E1.1LG – Fise de verificare a conformitatii

11. E1.2LG – Fisa de verificare a criteriilor de eligibilitate

12. E1.3LG – Fisa de verificare a criteriilor de selectie

Procedura de evaluare si selectie GAL Calafat – revizuita

_______________________________________________________________

Apel M 9 VS 2017

Apel M 9 2017

1. GS_M9 06.09.2017

2. Anexa_1_Cererea de finantare

3. Anexa_2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_HG28

4. Anexa_2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_HG907

5. Anexa_2_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_B

6. Anexa_2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_Anexa_C

7. Anexa_2.1_STUDIUL_de_FEZABILITATE_Proiectii_financiare_si_indicatori_financiari

8. Anexa_3_-_Model_Contract_de_Finantare

9. Anexa_4_Fisa_M9_6A

10. Anexa_5_Angajament_pe_propria_raspundere_privind_utilizarea_cofinantarii_private

11. Anexa_6.1_Declaratie_incadrare_in_categoria_de_micro-intreprindere_si_intreprindere_mica

12. Anexa_6.2_Declaratie_privind_respectarea_regulii_de_cumul_(minimis)

13. Anexa_6.3_Declaratia_neincadrare_in_firme_in_dificultate

14. Anexa_6.4_Declaratie_ca_solicitantul_nu_a_beneficiat_de_servicii_de_consiliere_pe_M02

15. Anexa_7_Lista_codurilor_CAEN_eligibile

16. Anexa_8_Lista_codurilor_CAEN_eligibile_numai_pentru_dotarea

17. Anexa_9_Instructiuni_evitare_conditii_artificiale

18. Anexa_10_Declaratie pe propria raspundere

19. E1.1LG – Fisa de verificare a conformitatii

20. E1.2LG – Fisa de verificare a criteriilor de eligibilitate

21. E1.3LG – Fisa de verificare pe teren

22. E1.4LG – Fisa de verificare a criteriilor de selectie

Procedura de evaluare si selectie GAL Calafat – revizuita

__________________________________________________________________________________________

Calendar lansare 2017 27.07.2017

Calendar lansare 2017 revizuit 04.08.2017

Calendar lansare 2017 revizuit 11.08.2017

Calendar lansare 2017 revizuit 06.09.2017

Calendar lansare 2017 revizuit 25.09.2017

Calendar lansare 2017 revizuit 20.10.2017

 

Lasă un răspuns