Anunturi sesiuni proiecte active

Lansari apeluri de selectie 2018

Apel M 3 2018

Apel M 3 VS 2018

1. GS_M3      2. Anexa 1 – Cererea de finantare M3    3. Anexa 2 – Studiu de fezabilitate conform HG 28_2008   4. Anexa 2 – Studiu de fezabilitate conform HG 907_2016   5. Anexa 2 – Model Studiu de Fezabilitate Anexa B   6. Anexa 2 – Model Studiu de Fezabilitate Anexa C   7. Anexa 3 – Tabel calcul coeficienti SO    8. Anexa 4 – ANEXA I la Tratatul de Instituire al Comunitatii Europene iulie 2015  9. Anexa 5 – Lista UAT cu constrangeri semnificative   9. Anexa 5 – Lista UAT cu constrangeri specifice  9. Anexa 5 – Lista UAT din zonele montane     10. Anexa 6.1 – Codul bunelor practici agricole    11. Anexa 6.2 – Calculator Cod Bune Practici Agricole   12. Anexa 7 – Model Contract de Finantare    13. Anexa 8 – Fisa M3_2A    14. Anexa 9 – Instructiuni evitare creare conditii artificiale accesarea PNDR2020    15. Anexa 10 – Anexa aferentă Subprogramului Tematic Pomicol    16. Anexa 11 – Declaratie pe propria raspundere    17. Anexa 12 – Specificatii Tehnice Costuri standard sector pomicol   18. Anexa 13 – Lista Asociatiilor acreditate de ANZ  19.Anexa 14 – Lista rase autohtone (indigene)   20. Anexa 15 – Declaratie privind neincadrarea in intreprindere in dificultate   20. Anexa 15 – Declaratie privind respectarea regulii de cumul (minimis)    21. E1.1LG – Fise de verificare a conformitatii   22. E1.2LG – Fisa de verificare a criteriilor de eligibilitate M3   23. E1.3LG – Fise de verificare pe teren    24. E1.4LG – Fise de verificare a criteriilor de selectie M3

Apel M 4 2018

Apel M 4 VS 2018

1. GS_M4   2. Anexa 1 – Cererea de finantare    3. Anexa 2 – Plan de afaceri    4. Anexa 3 – Model Contract de finantare   5. Anexa 4 – Fisa Masurii M42B   6. Anexa 5 – Legislatie   7. Anexa 6 – Codul bunelor practici agricole   8. Anexa 7 – Calculator Cod Bune Practici Agricole 2017       9.Anexa 8 – Areale Subprogramul Tematic Pomicol    10. Anexa 9 – Instructiuni privind evitarea crearii de conditii artificiale    11. Anexa 10 – Lista coeficientilor calcul productie standard vegetal-zootehnie   12. Anexa 11 – Declaratie pe propria raspundere   13. E1.1LG – Fisa de verificare a conformitatii   14. E1.2LG – Fisa de verificare a criteriilor de eligibilitate    15. E1.3LG – Fise de verificare pe teren    16. E1.4LG – Fise de verificare a criteriilor de selectie

Apel M 5 2018

Apel M 5 VS 2018

 1. GS_M5  2. Anexa_1_Cererea_de_finantare   3. Anexa_2_Planul_de_afaceri  4.Anexa_3_Decizia_de_finantare   5. Anexa_4_Fisa Masurii M52A  6.Anexa_5_Lista_coeficientilor_calcul_productie_standard_vegetal_zootehnie  7.Anexa_6_areale_STP    8. Anexa_7_ordin_nr._397-2003    9. Anexa_8_ordin_247-2012  10.Anexa_9_Codul_bunelor_practici_agricole  11.Anexa_10_calculator_Cod_Bune_Practici_Agricole_20_aprilie      12.Potential productie vegetala   Potential productie zootehnica    Metodologie Studiu potential_agricol_site 2017       13.Anexa_12_Lista_raselor_autohtone_(indigene)_eliberata_de_ANZ  14.Anexa_13_Lista_Asociatiilor_acreditate_de_ANZ      15.Anexa_14_Lista_UAT_din_zonele_normale     16. Anexa_15_Lista_UAT_din_zonele_montane  17. Anexa_16_Lista_UAT_din_zonele_cu_constrangeri_specifice  18.Anexa_17_Lista_UAT_din_zonele_cu_constrangeri_semnificative    19.Anexa_18_Instructiuni_evitare_conditii_artif    20.Anexa_19_Declaratie_pe_propria_raspundere         21. E1.1LG – Fisa de verificare a conformitatii        22. E1.2LG – Fisa de verificare a criteriilor de eligibilitate       23. E1.3LG – Fise de verificare pe teren        24. E1.4LG – Fise de verificare a criteriilor de selectie

Apel M 9 2018

Apel M 9 VS 2018

1. GS_M9   2. Anexa_1_Cererea de finantare_M9   3.Anexa_2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_HG28  4.Anexa_2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_HG907  5.Anexa_2_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_B   6. Anexa_2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_Anexa_C  7.Anexa_2.1_STUDIUL_de_FEZABILITATE_Proiectii_financiare_si_indicatori_financiari  8.Anexa_3_-_Model_Contract_de_Finantare      9. Anexa_4_Fisa_M9_6A    10.Anexa_5_Angajament_pe_propria_raspundere_privind_utilizarea_cofinantarii_private  11.Anexa_6.1_Declaratie_incadrare_in_categoria_de_micro-intreprindere_si_intreprindere_mica  12. Anexa_6.2_Declaratie_privind_respectarea_regulii_de_cumul_(minimis)  13.Anexa_6.3_Declaratia_neincadrare_in_firme_in_dificultate  14.Anexa_6.4_Declaratie_ca_solicitantul_nu_a_beneficiat_de_servicii_de_consiliere_pe_M02  15Anexa_7_Lista_codurilor_CAEN_eligibile  16.Anexa_8_Lista_codurilor_CAEN_eligibile_numai_pentru_dotarea_cladirilor  17.Anexa_9_Instructiuni_evitare_conditii_artificiale     18. Anexa_10_Declaratie pe propria raspundere    19. E1.1LG – Fisa de verificare a conformitatii    20. E1.2LG – Fisa de verificare a criteriilor de eligibilitate    21. E1.3LG – Fisa de verificare pe teren    22. E1.4LG – Fisa de verificare a criteriilor de selectie

Declaratie actiuni instruire GAL M1_1A

Declaratie actiuni cooperare GAL M2_1A

Procedura de evaluare si selectie GAL Calafat

Calendar estimativ lansari 2018

 

 

 

Lasă un răspuns