Anunturi sesiuni proiecte active

Lansari apeluri de selectie 2018

Prelungire apel M 11 20 august 2018

Prelungire apel M 11 VS 20 august 2018

Apel M 11 VS iulie 2018 11.07.2018

Apel M 11 iulie 2018 11.07.2018

1. GS_M11 11.07.2018

2. Anexa_1_Cerere de finantare_servicii_M11 11.07.2018

2. Anexa_1_Cerere finantare_investitii_M11 11.07.2018

3. Anexa_2_SF, DALI, MJ 11.07.2018

4. Anexa_3_Recomandari analiza cost-beneficiu 11.07.2018

5. Anexa_4_Contract de Finantare 11.07.2018

6. Anexa_5_Fisa M11 6B 11.07.2018

7. Anexa_6_Fisa de prezentare a teritoriului din SDL 11.07.2018

8. Anexa_7_ Lista-UAT-urilor-cu-valorile-IDUL-corespunzatoare 11.07.2018

9. Anexa_8_Model Hotarare consiliu local privind implementare proiect 11.07.2018 

10. Anexa_9_Lista zonelor cu potential turistic ridicat 11.07.2018

11. Anexa_10_Declaratie pe propria raspundere solicitant 11.07.2018 

12. Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal 11.07.2018

13. E1.1LG – Fisa de evaluare a conformitatii 11.07.2018

14. E1.2LG – Fisa de evaluare a criteriilor de eligibilitate 11.07.2018

15. E1.3LG – Fisa de evaluare pe teren 11.07.2018

16. E1.4LG – Fisa de evaluare a criteriilor de selectie 11.07.2018 

17. C1.2LG – Fisa de avizare Proiect Tehnic 11.07.2018 

Declaratie actiuni cooperare GAL M2_1A 11.07.2018

Procedura de evaluare si selectie GAL Calafat – revizuita 11.07.2018 

Calendar estimativ lansari revizuit iulie 2018 11.07.2018

 

 

 

 

Lasă un răspuns