Anunturi sesiuni proiecte arhiva

Apeluri selectie 2014-2020

Prelungire apel M 11 20 august 2018

Prelungire apel M 11 VS 20 august 2018

Apel M 11 VS iulie 2018 11.07.2018

Apel M 11 iulie 2018 11.07.2018

1. GS_M11 11.07.2018

2. Anexa_1_Cerere de finantare_servicii_M11 11.07.2018

2. Anexa_1_Cerere finantare_investitii_M11 11.07.2018

3. Anexa_2_SF, DALI, MJ 11.07.2018

4. Anexa_3_Recomandari analiza cost-beneficiu 11.07.2018

5. Anexa_4_Contract de Finantare 11.07.2018

6. Anexa_5_Fisa M11 6B 11.07.2018

7. Anexa_6_Fisa de prezentare a teritoriului din SDL 11.07.2018

8. Anexa_7_ Lista-UAT-urilor-cu-valorile-IDUL-corespunzatoare 11.07.2018

9. Anexa_8_Model Hotarare consiliu local privind implementare proiect 11.07.2018 

10. Anexa_9_Lista zonelor cu potential turistic ridicat 11.07.2018

11. Anexa_10_Declaratie pe propria raspundere solicitant 11.07.2018 

12. Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal 11.07.2018

13. E1.1LG – Fisa de evaluare a conformitatii 11.07.2018

14. E1.2LG – Fisa de evaluare a criteriilor de eligibilitate 11.07.2018

15. E1.3LG – Fisa de evaluare pe teren 11.07.2018

16. E1.4LG – Fisa de evaluare a criteriilor de selectie 11.07.2018 

17. C1.2LG – Fisa de avizare Proiect Tehnic 11.07.2018 

Declaratie actiuni cooperare GAL M2_1A 11.07.2018

Calendar estimativ lansari revizuit iulie 2018 11.07.2018

 

 

Apel M 3 2018

Apel M 3 VS 2018

1. GS_M3      2. Anexa 1 – Cererea de finantare M3    3. Anexa 2 – Studiu de fezabilitate conform HG 28_2008   4. Anexa 2 – Studiu de fezabilitate conform HG 907_2016   5. Anexa 2 – Model Studiu de Fezabilitate Anexa B   6. Anexa 2 – Model Studiu de Fezabilitate Anexa C   7. Anexa 3 – Tabel calcul coeficienti SO    8. Anexa 4 – ANEXA I la Tratatul de Instituire al Comunitatii Europene iulie 2015  9. Anexa 5 – Lista UAT cu constrangeri semnificative   9. Anexa 5 – Lista UAT cu constrangeri specifice  9. Anexa 5 – Lista UAT din zonele montane     10. Anexa 6.1 – Codul bunelor practici agricole    11. Anexa 6.2 – Calculator Cod Bune Practici Agricole   12. Anexa 7 – Model Contract de Finantare    13. Anexa 8 – Fisa M3_2A    14. Anexa 9 – Instructiuni evitare creare conditii artificiale accesarea PNDR2020    15. Anexa 10 – Anexa aferentă Subprogramului Tematic Pomicol    16. Anexa 11 – Declaratie pe propria raspundere    17. Anexa 12 – Specificatii Tehnice Costuri standard sector pomicol   18. Anexa 13 – Lista Asociatiilor acreditate de ANZ  19.Anexa 14 – Lista rase autohtone (indigene)   20. Anexa 15 – Declaratie privind neincadrarea in intreprindere in dificultate   20. Anexa 15 – Declaratie privind respectarea regulii de cumul (minimis)    21. E1.1LG – Fise de verificare a conformitatii   22. E1.2LG – Fisa de verificare a criteriilor de eligibilitate M3   23. E1.3LG – Fise de verificare pe teren    24. E1.4LG – Fise de verificare a criteriilor de selectie M3

Apel M 4 2018

Apel M 4 VS 2018

1. GS_M4  2. Anexa 1 – Cererea de finantare_M4   3. Anexa 2 – Plan de afaceri    4. Anexa 3 – Model Contract de finantare   5. Anexa 4 – Fisa Masurii M42B   6. Anexa 5 – Legislatie   7. Anexa 6 – Codul bunelor practici agricole   8. Anexa 7 – Calculator Cod Bune Practici Agricole 2017       9.Anexa 8 – Areale Subprogramul Tematic Pomicol    10. Anexa 9 – Instructiuni privind evitarea crearii de conditii artificiale    11. Anexa 10 – Lista coeficientilor calcul productie standard vegetal-zootehnie   12. Anexa 11 – Declaratie pe propria raspundere   13. E1.1LG – Fisa de verificare a conformitatii   14. E1.2LG – Fisa de verificare a criteriilor de eligibilitate    15. E1.3LG – Fise de verificare pe teren    16. E1.4LG – Fise de verificare a criteriilor de selectie

Apel M 5 2018

Apel M 5 VS 2018

 1. GS_M5  2. Anexa_1_Cererea_de_finantare   3. Anexa_2_Planul_de_afaceri  4.Anexa_3_Decizia_de_finantare   5. Anexa_4_Fisa Masurii M52A  6.Anexa_5_Lista_coeficientilor_calcul_productie_standard_vegetal_zootehnie  7.Anexa_6_areale_STP    8. Anexa_7_ordin_nr._397-2003    9. Anexa_8_ordin_247-2012  10.Anexa_9_Codul_bunelor_practici_agricole  11.Anexa_10_calculator_Cod_Bune_Practici_Agricole_20_aprilie      12.Potential productie vegetala   Potential productie zootehnica    Metodologie Studiu potential_agricol_site 2017       13.Anexa_12_Lista_raselor_autohtone_(indigene)_eliberata_de_ANZ  14.Anexa_13_Lista_Asociatiilor_acreditate_de_ANZ      15.Anexa_14_Lista_UAT_din_zonele_normale     16. Anexa_15_Lista_UAT_din_zonele_montane  17. Anexa_16_Lista_UAT_din_zonele_cu_constrangeri_specifice  18.Anexa_17_Lista_UAT_din_zonele_cu_constrangeri_semnificative    19.Anexa_18_Instructiuni_evitare_conditii_artif    20.Anexa_19_Declaratie_pe_propria_raspundere         21. E1.1LG – Fisa de verificare a conformitatii        22. E1.2LG – Fisa de verificare a criteriilor de eligibilitate       23. E1.3LG – Fise de verificare pe teren        24. E1.4LG – Fise de verificare a criteriilor de selectie

Apel M 9 2018

Apel M 9 VS 2018

1. GS_M9   2. Anexa_1_Cererea de finantare_M9   3.Anexa_2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_HG28  4.Anexa_2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_HG907  5.Anexa_2_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_B   6. Anexa_2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_Anexa_C  7.Anexa_2.1_STUDIUL_de_FEZABILITATE_Proiectii_financiare_si_indicatori_financiari  8.Anexa_3_-_Model_Contract_de_Finantare      9. Anexa_4_Fisa_M9_6A    10.Anexa_5_Angajament_pe_propria_raspundere_privind_utilizarea_cofinantarii_private  11.Anexa_6.1_Declaratie_incadrare_in_categoria_de_micro-intreprindere_si_intreprindere_mica  12. Anexa_6.2_Declaratie_privind_respectarea_regulii_de_cumul_(minimis)  13.Anexa_6.3_Declaratia_neincadrare_in_firme_in_dificultate  14.Anexa_6.4_Declaratie_ca_solicitantul_nu_a_beneficiat_de_servicii_de_consiliere_pe_M02  15Anexa_7_Lista_codurilor_CAEN_eligibile  16.Anexa_8_Lista_codurilor_CAEN_eligibile_numai_pentru_dotarea_cladirilor  17.Anexa_9_Instructiuni_evitare_conditii_artificiale     18. Anexa_10_Declaratie pe propria raspundere    19. E1.1LG – Fisa de verificare a conformitatii    20. E1.2LG – Fisa de verificare a criteriilor de eligibilitate   21. E1.3LG – Fisa de verificare pe teren    22. E1.4LG – Fisa de verificare a criteriilor de selectie

Lansare sesiuni 27.11.2017

M 3/2A – “Dezvoltarea sectorului agricol şi pomicol prin consolidarea şi creşterea viabilităţii exploataţiilor”

Apel M 3 VS 2017

Apel M 3 2017

1. GS_M3 noiembrie 2017

2.-Anexa-1-Cererea-de-finantare-M3

3. Anexa 2 – Studiu de fezabilitate conform HG 28_2008

4. Anexa 2 – Studiu de fezabilitate conform HG 907_2016

5. Anexa 2 – Model Studiu de Fezabilitate Anexa B

6. Anexa 2 – Model Studiu de Fezabilitate Anexa C

7. Anexa 3 – Tabel calcul coeficienti SO sM 19.2

8. Anexa 4 – ANEXA I la Tratatul de Instituire al Comunitatii Europene iulie 2015

9. Anexa 5 – Lista UAT cu constrangeri semnificative

9. Anexa 5 – Lista UAT cu constrangeri specifice

9. Anexa 5 – Lista UAT din zonele montane

10. Anexa 6.1 – Codul bunelor practici agricole

11. Anexa 6.2 – Calculator Cod Bune Practici Agricole

12. Anexa 7 – Model Contract de Finantare

13. Anexa 8 – Fisa M3_2A

14. Anexa 9 – Instructiuni evitare creare conditii artificiale accesarea PNDR2020

15. Anexa 10 – Anexa aferentă Subprogramului Tematic Pomicol

16. Anexa 11 – Declaratie pe propria raspundere

17. Anexa 12 – Specificatii Tehnice Costuri standard sector pomicol

18. Anexa 13 – Lista Asociatiilor acreditate de ANZ

19. Anexa 14 – Lista rase autohtone (indigene)

20. Anexa 15 – Declaratie privind neincadrarea in intreprindere in dificultate

20. Anexa 15 – Declaratie privind respectarea regulii de cumul (minimis)

21. E1.1LG – Fise de verificare a conformitatii

22. E1.2LG – Fisa de verificare a criteriilor de eligibilitate M3

23. E1.3LG – Fise de verificare pe teren

24. E1.4LG – Fise de verificare a criteriilor de selectie M3

M 10/6A – “Sprijinirea creării de activităţi economice neagricole”

Apel M 10 VS 2017 II

Apel M 10 2017 II

1. GS_M10 noiembrie 2017

2-Anexa-1-Cererea-de-finantare-M10

3. Anexa 2 – Model Plan de afaceri

4. Anexa 3 – Contract de Finantare

5. Anexa 4 – Fisa Masurii M10_6A

6. Anexa 5.1 – Declaratie incadrare in categoria de micro-intreprindere si intreprindere mica

7. Anexa 5.2 – Declaratie privind respectarea regulii de cumul (minimis)

8. Anexa 5.3 – Declaratia cu privire la neincadrarea in firme in dificultate

9. Anexa 5.4 – Declaratie ca solicitantul nu a beneficiat de servicii de consiliere pe M02

10. Anexa 6 – Lista codurilor CAEN eligibile

11. Anexa 7 – Lista codurilor CAEN eligibile numai pentru dotare

12. Anexa 8 – Instructiuni evitare conditii artificiale

13. Anexa 9 – Declaratie pe propria raspundere

14. E1.1LG – Fisa de verificare a conformitatii

15. E1.2LG – Fisa de verificare a criteriilor de eligibilitate

16. E1.3LG – Fisa de verificare pe teren

17. E1.4LG – Fisa de verificare a criteriilor de selectie M10

M 11/6B – “Sprijinirea investitiilor de utilitate publica si a serviciilor locale pentru dezvoltarea economica si sociala a teritoriului GAL Calafat”

Apel M 11 VS 2017

Erata Apel M 11 VS 27.11.2017

Apel M 11 2017

Erata Apel M 11 27.11.2017

1. GS_M11 noiembrie 2017

Erata GS_M11 27.11.2017

2.-Anexa_1_Cerere-finantare_investitii_M11

2. Anexa_1_Cerere de finantare_servicii M11

3.-Anexa_2_SF-DALI-MJ-1

4.-Anexa_3_Recomandari-analiza-cost-beneficiu-1

5.-Anexa_4_Contract-de-Finantare-1

6.-Anexa_5_Fisa-M11-6B-1

7.-Anexa_6_Fisa-de-prezentare-a-teritoriului-din-SDL-1

8.-Anexa_7_-Lista-UAT-urilor-cu-valorile-IDUL-corespunzatoare-1

8.-Anexa_7_-Lista-UAT-urilor-cu-valorile-IDUL-corespunzatoare-2

9.-Anexa_8_Model-Hotarare-consiliu-local-privind-implementare-proiect-1

10.-Anexa_9_Lista-zonelor-cu-potential-turistic-ridicat-1

11.-Anexa_10_Declaratie-pe-propria-raspundere-solicitant-1

12.-E1.1LG-Fisa-de-evaluare-a-conformitatii-1

13. E1.2LG – Fisa de evaluare a criteriilor de eligibilitate M11

14.-E1.3LG-Fisa-de-evaluare-pe-teren-1

15.-E1.4LG-Fisa-de-evaluare-a-criteriilor-de-selectie-1

16.-C1.2LG-Fisa-de-avizare-Proiect-Tehnic

M 12/6B – “Infrastructura sociala pentru comunitatile marginalizate/cu risc de saracie/excluziune sociala, implicit minoritati etnice din teritoriul GAL Calafat”

Apel M 12 VS 2017

Apel M 12 2017

1. GS_M12 noiembrie 2017

2.-Anexa_1_Cerere-de-finantare-M12

3. Anexa_2_SF, DALI

4. Anexa_3_Recomandari analiza cost-beneficiu

5. Anexa_4_Contract de Finantare

6. Anexa_5_Fisa masurii M12_6B

7. Anexa_6_ Model Hotarare consiliu local privind implementare proiect

8. Anexa_7_Declaratie pe propria raspundere solicitant

9. E1.1LG_Fisa de evaluare a conformitatii

10. E1.2LG_Fisa de evaluare a criteriilor de eligibilitate M12

11. E1.3LG_Fisa de evaluare pe teren

12. E1.4LG_Fisa de evaluare a criteriilor de selectie M12

13. C 1.2LG_Fisa de avizare Proiect Tehnic

______________________________________________________________________

Apel M 10 04.08.2017

Apel M 10 VS 04.08.2017

2-Anexa 1 Cererea de finantare vs1

2 -Anexa-1-Cererea-de-finantare-M10 vs2

3. Anexa 2 – Model Plan de afaceri

4. Anexa 3 – Contract de Finantare

5. Anexa 4 – Fisa Masurii M10_6A

6. Anexa 5.1 – Declaratie incadrare in categoria de micro-intreprindere si intreprindere mica

7. Anexa 5.2 – Declaratie privind respectarea regulii de cumul (minimis)

8. Anexa 5.3 – Declaratia cu privire la neincadrarea in firme in dificultate

9. Anexa 5.4 – Declaratie ca solicitantul nu a beneficiat de servicii de consiliere pe M02

10. Anexa 6 – Lista codurilor CAEN eligibile

11. Anexa 7 – Lista codurilor CAEN eligibile numai pentru dotare

12. Anexa 8 – Instructiuni evitare conditii artificiale

13. Anexa 9 – Declaratie pe propria raspundere

_____________________________________________________________________________________

Apel M 4 VS 2017

Apel M 4 2017

1. GS_M4 10.08.2017

2. Anexa 1 – Cererea de finantare M4 vs2

3. Anexa 2 – Plan de afaceri

4. Anexa 3 – Model Contract de finantare

5. Anexa 4 – Fisa Masurii M42B

6. Anexa 5 – Legislatie

7. Anexa 6 – Codul bunelor practici agricole

8. Anexa 7 – Calculator Cod Bune Practici Agricole 2017

9. Anexa 8 – Areale Subprogramul Tematic Pomicol

10. Anexa 9 – Instructiuni privind evitarea crearii de conditii artificiale

11. Anexa 10 – Lista coeficientilor calcul productie standard vegetal-zootehnie_2017

12. Anexa 11 – Declaratie pe propria raspundere

13. E1.1LG – Fisa de verificare a conformitatii

14. E1.2LG – Fisa de verificare a criteriilor de eligibilitate

15. E1.3LG – Fise de verificare pe teren

16. E1.4LG – Fise de verificare a criteriilor de selectie

___________________________________________________________________________________________________

Apel M 5 VS 2017

Apel M 5 2017

1. GS_M5 10.08.2017

2. Anexa_1_Cererea_de_finantare M5 vs2

3. Anexa_2_Planul_de_afaceri

4. Anexa_3_Decizia_de_finantare

5. Anexa_4_Fisa Masurii M52A

6. Anexa_5_Lista_coeficientilor_calcul_productie_standard_vegetal_zootehnie

7. Anexa_6_areale_STP

8. Anexa_7_ordin_nr._397-2003

9. Anexa_8_ordin_247-2012

10. Anexa_9_Codul_bunelor_practici_agricole

11. Anexa_10_calculator_Cod_Bune_Practici_Agricole_20_aprilie

Potential productie vegetala

Potential productie zootehnica

Metodologie Studiu potential_agricol_site 2017

13. Anexa_12_Lista_raselor_autohtone_(indigene)_eliberata_de_ANZ

14. Anexa_13_Lista_Asociatiilor_acreditate_de_ANZ

15. Anexa_14_Lista_UAT_din_zonele_normale

16. Anexa_15_Lista_UAT_din_zonele_montane

17. Anexa_16_Lista_UAT_din_zonele_cu_constrangeri_specifice

18. Anexa_17_Lista_UAT_din_zonele_cu_constrangeri_semnificative

19. Anexa_18_Instructiuni_evitare_conditii_artif

20. Anexa_19_Declaratie_pe_propria_raspundere

21. E1.1LG – Fisa de verificare a conformitatii

22. E1.2LG – Fisa de verificare a criteriilor de eligibilitate

23. E1.3LG – Fise de verificare pe teren

24. E1.4LG – Fise de verificare a criteriilor de selectie

_____________________________________________________________________________________________

Apel M 3 VS 2017

Apel M 3 2017

1. GS_M3 10.08.2017

2. Anexa 1 – Cererea de finantare

3. Anexa 2 – Studiu de fezabilitate conform HG 28_2008

4. Anexa 2 – Studiu de fezabilitate conform HG 907_2016

5. Anexa 2 – Model Studiu de Fezabilitate Anexa B

6. Anexa 2 – Model Studiu de Fezabilitate Anexa C

7. Anexa 3 – Tabel calcul coeficienti SO sM 19.2

8. Anexa 4 – ANEXA I la Tratatul de Instituire al Comunitatii Europene iulie 2015

9. Anexa 5 – Lista UAT cu constrangeri semnificative

9. Anexa 5 – Lista UAT cu constrangeri specifice

9. Anexa 5 – Lista UAT din zonele montane

10. Anexa 6.1 – Codul bunelor practici agricole

11. Anexa 6.2 – Calculator Cod Bune Practici Agricole

12. Anexa 7 – Model Contract de Finantare

13. Anexa 8 – Fisa M3_2A

14. Anexa 9 – Instructiuni evitare creare conditii artificiale accesarea PNDR2020

15. Anexa 10 – Anexa aferentă Subprogramului Tematic Pomicol

16. Anexa 11 – Declaratie pe propria raspundere

17. Anexa 12 – Specificatii Tehnice Costuri standard sector pomicol

18. Anexa 13 – Lista Asociatiilor acreditate de ANZ

19. Anexa 14 – Lista rase autohtone (indigene)

20. Anexa 15 – Declaratie privind neincadrarea in intreprindere in dificultate

20. Anexa 15 – Declaratie privind respectarea regulii de cumul (minimis)

21. E1.1LG – Fise de verificare a conformitatii

22. E1.2LG – Fisa de cerificare a criteriilor de eligibilitate

23. E1.3LG – Fise de verificare pe teren

24. E1.4LG – Fise de verificare a criteriilor de selectie

______________________________________________________________________________________________

Apel M 11 VS 2017

Apel M 11 2017

1.-GS_M11-10.08.2017

2.-Anexa_1_Cerere-de-finantare_servicii-1

2. Anexa_1_Cerere finantare_investitii_M11 vs2

3.-Anexa_2_SF-DALI-MJ-1

4.-Anexa_3_Recomandari-analiza-cost-beneficiu-1

5.-Anexa_4_Contract-de-Finantare-1

6.-Anexa_5_Fisa-M11-6B-1

7.-Anexa_6_Fisa-de-prezentare-a-teritoriului-din-SDL-1

8.-Anexa_7_-Lista-UAT-urilor-cu-valorile-IDUL-corespunzatoare-1

8.-Anexa_7_-Lista-UAT-urilor-cu-valorile-IDUL-corespunzatoare-2

9.-Anexa_8_Model-Hotarare-consiliu-local-privind-implementare-proiect-1

10.-Anexa_9_Lista-zonelor-cu-potential-turistic-ridicat-1

11.-Anexa_10_Declaratie-pe-propria-raspundere-solicitant-1

12.-E1.1LG-Fisa-de-evaluare-a-conformitatii-1

13.-E1.2LG-Fisa-de-evaluare-a-criteriilor-de-eligibilitate-1

14.-E1.3LG-Fisa-de-evaluare-pe-teren-1

15.-E1.4LG-Fisa-de-evaluare-a-criteriilor-de-selectie-1

16.-C1.2LG-Fisa-de-avizare-Proiect-Tehnic

_____________________________________________________________________________________________

Apel M 12 VS 2017

Apel M 12 2017

1. GS_M12 10.08.2017

2. Anexa_1_Cerere de finantare M12 vs2

3. Anexa_2_SF, DALI

4. Anexa_3_Recomandari analiza cost-beneficiu

5. Anexa_4_Contract de Finantare

6. Anexa_5_Fisa masurii M12_6B

7. Anexa_6_ Model Hotarare consiliu local privind implementare proiect

8. Anexa_7_Declaratie pe propria raspundere solicitant

9. E1.1LG_Fisa de evaluare a conformitatii

10. E1.2LG_Fisa de evaluare a criteriilor de eligibilitate

11. E1.3LG_Fisa de evaluare pe teren

12. E1.4LG_Fisa de evaluare a criteriilor de selectie

13. C 1.2LG_Fisa de avizare Proiect Tehnic

______________________________________________________________________________________________

Apel M 6 VS 2017

Apel M 6 2017

1 GS_M6 08.09.2017

2. Anexa_1_Cererea de finantare

3. Anexa_2_Studiu_de_Fezabilitate_HG28

4. Anexa_2_Studiu_de_Fezabilitate_HG907

5. Anexa_2_Studiu_de_Fezabilitate_Anexa_B

6. Anexa_2_Studiu_de_Fezabilitate_Anexa_C

7. Anexa_3_Lista_UAT_din_zonele_montane

8. Anexa_4_Anexa_I_la_Tratatul_de_Instituire_al_Comunitatii_Europene

9. Anexa_5_Sinteza_potential_prelucrare_produse_agricole

10. Anexa_6_Contract_de_Finantare

11. Anexa_7_Fisa M6_3A

12. Anexa_8_Acte_normative_utile

13. Anexa_9_Lista_UAT_din_Zone_cu_Constrangeri_Specifice

14. Anexa_10_Lista_UAT_din__Zone_cu_Constrângeri_Semnificative

15. Anexa_11_Declaratie_proprie_raspundere_neincadrare_la_firme_in_dificultate

16. Anexa_12_Intructiuni_privind_evitarea_crearii_de_conditii_artificiale

17. Anexa_13_Angajament_pe_proprie_răspundere_privind_utilizarea_cofinanţării

18. Anexa_14_Potential_prelucrare_produse_agricole

19. Anexa_15_Areale_Subprogramul_Tematic_Pomicol

20. Anexa_16_Lista_localitatilor_HNV

21. Anexa_17_Declaratie pe propria raspundere

22. E1.1LG – Fisa de evaluare a conformitatii

23. E1.2LG – Fisa de evaluare a criteriilor de eligibilitate

24. E1.3LG – Fisa de verificare pe teren

25. E1.4LG – Fisa de evaluare a criteriilor de selectie

_______________________________________________________________________________________________

Apel M 7 VS 2017

Apel M 7 2017

1. GS_M7 06.09.2017

2. Anexa 1 – Cererea de finantare_M7

3. Anexa 2 – Model Plan de afaceri

4. Anexa 3 – Stabilirea dimensiunii economice a exploatatiei

5. Anexa 4 – Model Contract de finantare

6. Anexa 5 – Fisa Masurii M7_3A

7. Anexa 6 – Declaraţie privind încadrarea întreprinderii în categoria IMM

8. Anexa 7 – Anexa aferenta Subprogramului Tematic Pomicol

9. Anexa 8 – Declaratie pe propria raspundere

10. E1.1LG – Fise de verificare a conformitatii

11. E1.2LG – Fisa de verificare a criteriilor de eligibilitate

12. E1.3LG – Fisa de verificare a criteriilor de selectie

_______________________________________________________________________________________________

Apel M 9 VS 2017

Apel M 9 2017

1. GS_M9 06.09.2017

2. Anexa_1_Cererea de finantare

3. Anexa_2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_HG28

4. Anexa_2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_HG907

5. Anexa_2_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_B

6. Anexa_2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_Anexa_C

7. Anexa_2.1_STUDIUL_de_FEZABILITATE_Proiectii_financiare_si_indicatori_financiari

8. Anexa_3_-_Model_Contract_de_Finantare

9. Anexa_4_Fisa_M9_6A

10. Anexa_5_Angajament_pe_propria_raspundere_privind_utilizarea_cofinantarii_private

11. Anexa_6.1_Declaratie_incadrare_in_categoria_de_micro-intreprindere_si_intreprindere_mica

12. Anexa_6.2_Declaratie_privind_respectarea_regulii_de_cumul_(minimis)

13. Anexa_6.3_Declaratia_neincadrare_in_firme_in_dificultate

14. Anexa_6.4_Declaratie_ca_solicitantul_nu_a_beneficiat_de_servicii_de_consiliere_pe_M02

15. Anexa_7_Lista_codurilor_CAEN_eligibile

16. Anexa_8_Lista_codurilor_CAEN_eligibile_numai_pentru_dotarea

17. Anexa_9_Instructiuni_evitare_conditii_artificiale

18. Anexa_10_Declaratie pe propria raspundere

19. E1.1LG – Fisa de verificare a conformitatii

20. E1.2LG – Fisa de verificare a criteriilor de eligibilitate

21. E1.3LG – Fisa de verificare pe teren

22. E1.4LG – Fisa de verificare a criteriilor de selectie

Procedura de evaluare si selectie GAL Calafat – revizuita evaluare

_______________________________________________________________________________________________

Apeluri selectie 2013-2015

Apel M 322 2015

Apel M 322 VS 2015

Comunicat de presa GAL Calafat M 322 2015

Calendar lansari revizuit

Calendar estimativ revizuit GAL Calafat M 421

Apel M 421 VS

Apel M 421

Comunicat de presa GAL Calafat 2015

Apel M 421 VS

Apel M 421

Comunicat de presa GAL Calafat 2014

Calendar estimativ GAL Calafat M421

Apel M 111 VS

Apel M 111

Comunicat de presa GAL Calafat 2014 M 111

Apel M 421

Apel M 421 VS

Comunicat de presa GAL Calafat 2014

Calendar estimativ revizuit 2014

Calendar estimativ revizuit 2014

Calendar estimativ 2014

Comunicat de presa GAL Calafat 2014

Apel M 121 VS

Apel M 121

Apel M 322 VS

Apel M 322

Apel M 421 VS

Apel M 421

Calendar estimativ 2014

COMUNICAT DE PRESA

APEL M 111 VS

Apel M 111

APEL M 121 VS

Apel M 121

APEL M 123 VS

Apel M 123

APEL M 322 VS

Apel M 322

Model declaratie raportare plati catre GAL

Apel-M-312

Apel-M-312-VS

Calendar estimativ M 312

Comunicat de presa M 312

Anunt prelungire sesiune M 111

Anunt prelungire Sesiune M 111 VS

Anunt prelungire Apel M 121

Anunt prelungire sesiune M 121 VS

Anunt prelungire sesiune M 123

Anunt prelungire sesiune M 123 VS

Anunt prelungire sesiune M 313 VS

Anunt prelungire Apel M 313

Anunt prelungire sesiune M 322

Anunt prelungire sesiune M 322 VS

Anunt prelungire sesiune M 421

Anunt prelungire sesiune M 421 VS

Apel selectie M 111

Apel selectie M 121

Apel selectia M 123

Apel selectie M 312

Apel M 313 VS

Apel M 322

Apel selectie M 421

Calendar estimativ II

Anexa C-plan finantare modificat

Anunt-apel-sesiune-1-proiecte-2013

Calendar-estimativ-GAL-Calafat

Procedura de evaluare si selectie GAL ”CALAFAT”

Anexa C Planul de Finantare

Calendar lansare 2017 27.07.2017

Calendar lansare 2017 revizuit 04.08.2017

Calendar lansare 2017 revizuit 11.08.2017

Calendar lansare 2017 revizuit 06.09.2017

Calendar lansare 2017 revizuit 25.09.2017

Calendar lansare 2017 revizuit 20.10.2017

Calendar lansare 2017 revizuit 03.11.2017

Calendar lansare 2017 revizuit 06.11.2017

Calendar lansare 2017 revizuit 15.11.2017

Calendar lansare 2017 revizuit 08.12.2017

Calendar estimativ lansari 2018

 

 

Lasă un răspuns