Anunturi sesiuni proiecte arhiva

Apeluri selectie 2014-2020

Lansare sesiuni 27.11.2017

M 3/2A – “Dezvoltarea sectorului agricol şi pomicol prin consolidarea şi creşterea viabilităţii exploataţiilor”

Apel M 3 VS 2017

Apel M 3 2017

1. GS_M3 noiembrie 2017

2.-Anexa-1-Cererea-de-finantare-M3

3. Anexa 2 – Studiu de fezabilitate conform HG 28_2008

4. Anexa 2 – Studiu de fezabilitate conform HG 907_2016

5. Anexa 2 – Model Studiu de Fezabilitate Anexa B

6. Anexa 2 – Model Studiu de Fezabilitate Anexa C

7. Anexa 3 – Tabel calcul coeficienti SO sM 19.2

8. Anexa 4 – ANEXA I la Tratatul de Instituire al Comunitatii Europene iulie 2015

9. Anexa 5 – Lista UAT cu constrangeri semnificative

9. Anexa 5 – Lista UAT cu constrangeri specifice

9. Anexa 5 – Lista UAT din zonele montane

10. Anexa 6.1 – Codul bunelor practici agricole

11. Anexa 6.2 – Calculator Cod Bune Practici Agricole

12. Anexa 7 – Model Contract de Finantare

13. Anexa 8 – Fisa M3_2A

14. Anexa 9 – Instructiuni evitare creare conditii artificiale accesarea PNDR2020

15. Anexa 10 – Anexa aferentă Subprogramului Tematic Pomicol

16. Anexa 11 – Declaratie pe propria raspundere

17. Anexa 12 – Specificatii Tehnice Costuri standard sector pomicol

18. Anexa 13 – Lista Asociatiilor acreditate de ANZ

19. Anexa 14 – Lista rase autohtone (indigene)

20. Anexa 15 – Declaratie privind neincadrarea in intreprindere in dificultate

20. Anexa 15 – Declaratie privind respectarea regulii de cumul (minimis)

21. E1.1LG – Fise de verificare a conformitatii

22. E1.2LG – Fisa de verificare a criteriilor de eligibilitate M3

23. E1.3LG – Fise de verificare pe teren

24. E1.4LG – Fise de verificare a criteriilor de selectie M3

M 10/6A – “Sprijinirea creării de activităţi economice neagricole”

Apel M 10 VS 2017 II

Apel M 10 2017 II

1. GS_M10 noiembrie 2017

2-Anexa-1-Cererea-de-finantare-M10

3. Anexa 2 – Model Plan de afaceri

4. Anexa 3 – Contract de Finantare

5. Anexa 4 – Fisa Masurii M10_6A

6. Anexa 5.1 – Declaratie incadrare in categoria de micro-intreprindere si intreprindere mica

7. Anexa 5.2 – Declaratie privind respectarea regulii de cumul (minimis)

8. Anexa 5.3 – Declaratia cu privire la neincadrarea in firme in dificultate

9. Anexa 5.4 – Declaratie ca solicitantul nu a beneficiat de servicii de consiliere pe M02

10. Anexa 6 – Lista codurilor CAEN eligibile

11. Anexa 7 – Lista codurilor CAEN eligibile numai pentru dotare

12. Anexa 8 – Instructiuni evitare conditii artificiale

13. Anexa 9 – Declaratie pe propria raspundere

14. E1.1LG – Fisa de verificare a conformitatii

15. E1.2LG – Fisa de verificare a criteriilor de eligibilitate

16. E1.3LG – Fisa de verificare pe teren

17. E1.4LG – Fisa de verificare a criteriilor de selectie M10

M 11/6B – “Sprijinirea investitiilor de utilitate publica si a serviciilor locale pentru dezvoltarea economica si sociala a teritoriului GAL Calafat”

Apel M 11 VS 2017

Erata Apel M 11 VS 27.11.2017

Apel M 11 2017

Erata Apel M 11 27.11.2017

1. GS_M11 noiembrie 2017

Erata GS_M11 27.11.2017

2.-Anexa_1_Cerere-finantare_investitii_M11

2. Anexa_1_Cerere de finantare_servicii M11

3.-Anexa_2_SF-DALI-MJ-1

4.-Anexa_3_Recomandari-analiza-cost-beneficiu-1

5.-Anexa_4_Contract-de-Finantare-1

6.-Anexa_5_Fisa-M11-6B-1

7.-Anexa_6_Fisa-de-prezentare-a-teritoriului-din-SDL-1

8.-Anexa_7_-Lista-UAT-urilor-cu-valorile-IDUL-corespunzatoare-1

8.-Anexa_7_-Lista-UAT-urilor-cu-valorile-IDUL-corespunzatoare-2

9.-Anexa_8_Model-Hotarare-consiliu-local-privind-implementare-proiect-1

10.-Anexa_9_Lista-zonelor-cu-potential-turistic-ridicat-1

11.-Anexa_10_Declaratie-pe-propria-raspundere-solicitant-1

12.-E1.1LG-Fisa-de-evaluare-a-conformitatii-1

13. E1.2LG – Fisa de evaluare a criteriilor de eligibilitate M11

14.-E1.3LG-Fisa-de-evaluare-pe-teren-1

15.-E1.4LG-Fisa-de-evaluare-a-criteriilor-de-selectie-1

16.-C1.2LG-Fisa-de-avizare-Proiect-Tehnic

M 12/6B – “Infrastructura sociala pentru comunitatile marginalizate/cu risc de saracie/excluziune sociala, implicit minoritati etnice din teritoriul GAL Calafat”

Apel M 12 VS 2017

Apel M 12 2017

1. GS_M12 noiembrie 2017

2.-Anexa_1_Cerere-de-finantare-M12

3. Anexa_2_SF, DALI

4. Anexa_3_Recomandari analiza cost-beneficiu

5. Anexa_4_Contract de Finantare

6. Anexa_5_Fisa masurii M12_6B

7. Anexa_6_ Model Hotarare consiliu local privind implementare proiect

8. Anexa_7_Declaratie pe propria raspundere solicitant

9. E1.1LG_Fisa de evaluare a conformitatii

10. E1.2LG_Fisa de evaluare a criteriilor de eligibilitate M12

11. E1.3LG_Fisa de evaluare pe teren

12. E1.4LG_Fisa de evaluare a criteriilor de selectie M12

13. C 1.2LG_Fisa de avizare Proiect Tehnic

______________________________________________________________________

Apel M 10 04.08.2017

Apel M 10 VS 04.08.2017

2-Anexa 1 Cererea de finantare vs1

2 -Anexa-1-Cererea-de-finantare-M10 vs2

3. Anexa 2 – Model Plan de afaceri

4. Anexa 3 – Contract de Finantare

5. Anexa 4 – Fisa Masurii M10_6A

6. Anexa 5.1 – Declaratie incadrare in categoria de micro-intreprindere si intreprindere mica

7. Anexa 5.2 – Declaratie privind respectarea regulii de cumul (minimis)

8. Anexa 5.3 – Declaratia cu privire la neincadrarea in firme in dificultate

9. Anexa 5.4 – Declaratie ca solicitantul nu a beneficiat de servicii de consiliere pe M02

10. Anexa 6 – Lista codurilor CAEN eligibile

11. Anexa 7 – Lista codurilor CAEN eligibile numai pentru dotare

12. Anexa 8 – Instructiuni evitare conditii artificiale

13. Anexa 9 – Declaratie pe propria raspundere

_____________________________________________________________________________________

Apel M 4 VS 2017

Apel M 4 2017

1. GS_M4 10.08.2017

2. Anexa 1 – Cererea de finantare M4 vs2

3. Anexa 2 – Plan de afaceri

4. Anexa 3 – Model Contract de finantare

5. Anexa 4 – Fisa Masurii M42B

6. Anexa 5 – Legislatie

7. Anexa 6 – Codul bunelor practici agricole

8. Anexa 7 – Calculator Cod Bune Practici Agricole 2017

9. Anexa 8 – Areale Subprogramul Tematic Pomicol

10. Anexa 9 – Instructiuni privind evitarea crearii de conditii artificiale

11. Anexa 10 – Lista coeficientilor calcul productie standard vegetal-zootehnie_2017

12. Anexa 11 – Declaratie pe propria raspundere

13. E1.1LG – Fisa de verificare a conformitatii

14. E1.2LG – Fisa de verificare a criteriilor de eligibilitate

15. E1.3LG – Fise de verificare pe teren

16. E1.4LG – Fise de verificare a criteriilor de selectie

___________________________________________________________________________________________________

Apel M 5 VS 2017

Apel M 5 2017

1. GS_M5 10.08.2017

2. Anexa_1_Cererea_de_finantare M5 vs2

3. Anexa_2_Planul_de_afaceri

4. Anexa_3_Decizia_de_finantare

5. Anexa_4_Fisa Masurii M52A

6. Anexa_5_Lista_coeficientilor_calcul_productie_standard_vegetal_zootehnie

7. Anexa_6_areale_STP

8. Anexa_7_ordin_nr._397-2003

9. Anexa_8_ordin_247-2012

10. Anexa_9_Codul_bunelor_practici_agricole

11. Anexa_10_calculator_Cod_Bune_Practici_Agricole_20_aprilie

Potential productie vegetala

Potential productie zootehnica

Metodologie Studiu potential_agricol_site 2017

13. Anexa_12_Lista_raselor_autohtone_(indigene)_eliberata_de_ANZ

14. Anexa_13_Lista_Asociatiilor_acreditate_de_ANZ

15. Anexa_14_Lista_UAT_din_zonele_normale

16. Anexa_15_Lista_UAT_din_zonele_montane

17. Anexa_16_Lista_UAT_din_zonele_cu_constrangeri_specifice

18. Anexa_17_Lista_UAT_din_zonele_cu_constrangeri_semnificative

19. Anexa_18_Instructiuni_evitare_conditii_artif

20. Anexa_19_Declaratie_pe_propria_raspundere

21. E1.1LG – Fisa de verificare a conformitatii

22. E1.2LG – Fisa de verificare a criteriilor de eligibilitate

23. E1.3LG – Fise de verificare pe teren

24. E1.4LG – Fise de verificare a criteriilor de selectie

_____________________________________________________________________________________________

Apel M 3 VS 2017

Apel M 3 2017

1. GS_M3 10.08.2017

2. Anexa 1 – Cererea de finantare

3. Anexa 2 – Studiu de fezabilitate conform HG 28_2008

4. Anexa 2 – Studiu de fezabilitate conform HG 907_2016

5. Anexa 2 – Model Studiu de Fezabilitate Anexa B

6. Anexa 2 – Model Studiu de Fezabilitate Anexa C

7. Anexa 3 – Tabel calcul coeficienti SO sM 19.2

8. Anexa 4 – ANEXA I la Tratatul de Instituire al Comunitatii Europene iulie 2015

9. Anexa 5 – Lista UAT cu constrangeri semnificative

9. Anexa 5 – Lista UAT cu constrangeri specifice

9. Anexa 5 – Lista UAT din zonele montane

10. Anexa 6.1 – Codul bunelor practici agricole

11. Anexa 6.2 – Calculator Cod Bune Practici Agricole

12. Anexa 7 – Model Contract de Finantare

13. Anexa 8 – Fisa M3_2A

14. Anexa 9 – Instructiuni evitare creare conditii artificiale accesarea PNDR2020

15. Anexa 10 – Anexa aferentă Subprogramului Tematic Pomicol

16. Anexa 11 – Declaratie pe propria raspundere

17. Anexa 12 – Specificatii Tehnice Costuri standard sector pomicol

18. Anexa 13 – Lista Asociatiilor acreditate de ANZ

19. Anexa 14 – Lista rase autohtone (indigene)

20. Anexa 15 – Declaratie privind neincadrarea in intreprindere in dificultate

20. Anexa 15 – Declaratie privind respectarea regulii de cumul (minimis)

21. E1.1LG – Fise de verificare a conformitatii

22. E1.2LG – Fisa de cerificare a criteriilor de eligibilitate

23. E1.3LG – Fise de verificare pe teren

24. E1.4LG – Fise de verificare a criteriilor de selectie

______________________________________________________________________________________________

Apel M 11 VS 2017

Apel M 11 2017

1.-GS_M11-10.08.2017

2.-Anexa_1_Cerere-de-finantare_servicii-1

2. Anexa_1_Cerere finantare_investitii_M11 vs2

3.-Anexa_2_SF-DALI-MJ-1

4.-Anexa_3_Recomandari-analiza-cost-beneficiu-1

5.-Anexa_4_Contract-de-Finantare-1

6.-Anexa_5_Fisa-M11-6B-1

7.-Anexa_6_Fisa-de-prezentare-a-teritoriului-din-SDL-1

8.-Anexa_7_-Lista-UAT-urilor-cu-valorile-IDUL-corespunzatoare-1

8.-Anexa_7_-Lista-UAT-urilor-cu-valorile-IDUL-corespunzatoare-2

9.-Anexa_8_Model-Hotarare-consiliu-local-privind-implementare-proiect-1

10.-Anexa_9_Lista-zonelor-cu-potential-turistic-ridicat-1

11.-Anexa_10_Declaratie-pe-propria-raspundere-solicitant-1

12.-E1.1LG-Fisa-de-evaluare-a-conformitatii-1

13.-E1.2LG-Fisa-de-evaluare-a-criteriilor-de-eligibilitate-1

14.-E1.3LG-Fisa-de-evaluare-pe-teren-1

15.-E1.4LG-Fisa-de-evaluare-a-criteriilor-de-selectie-1

16.-C1.2LG-Fisa-de-avizare-Proiect-Tehnic

_____________________________________________________________________________________________

Apel M 12 VS 2017

Apel M 12 2017

1. GS_M12 10.08.2017

2. Anexa_1_Cerere de finantare M12 vs2

3. Anexa_2_SF, DALI

4. Anexa_3_Recomandari analiza cost-beneficiu

5. Anexa_4_Contract de Finantare

6. Anexa_5_Fisa masurii M12_6B

7. Anexa_6_ Model Hotarare consiliu local privind implementare proiect

8. Anexa_7_Declaratie pe propria raspundere solicitant

9. E1.1LG_Fisa de evaluare a conformitatii

10. E1.2LG_Fisa de evaluare a criteriilor de eligibilitate

11. E1.3LG_Fisa de evaluare pe teren

12. E1.4LG_Fisa de evaluare a criteriilor de selectie

13. C 1.2LG_Fisa de avizare Proiect Tehnic

______________________________________________________________________________________________

Apel M 6 VS 2017

Apel M 6 2017

1 GS_M6 08.09.2017

2. Anexa_1_Cererea de finantare

3. Anexa_2_Studiu_de_Fezabilitate_HG28

4. Anexa_2_Studiu_de_Fezabilitate_HG907

5. Anexa_2_Studiu_de_Fezabilitate_Anexa_B

6. Anexa_2_Studiu_de_Fezabilitate_Anexa_C

7. Anexa_3_Lista_UAT_din_zonele_montane

8. Anexa_4_Anexa_I_la_Tratatul_de_Instituire_al_Comunitatii_Europene

9. Anexa_5_Sinteza_potential_prelucrare_produse_agricole

10. Anexa_6_Contract_de_Finantare

11. Anexa_7_Fisa M6_3A

12. Anexa_8_Acte_normative_utile

13. Anexa_9_Lista_UAT_din_Zone_cu_Constrangeri_Specifice

14. Anexa_10_Lista_UAT_din__Zone_cu_Constrângeri_Semnificative

15. Anexa_11_Declaratie_proprie_raspundere_neincadrare_la_firme_in_dificultate

16. Anexa_12_Intructiuni_privind_evitarea_crearii_de_conditii_artificiale

17. Anexa_13_Angajament_pe_proprie_răspundere_privind_utilizarea_cofinanţării

18. Anexa_14_Potential_prelucrare_produse_agricole

19. Anexa_15_Areale_Subprogramul_Tematic_Pomicol

20. Anexa_16_Lista_localitatilor_HNV

21. Anexa_17_Declaratie pe propria raspundere

22. E1.1LG – Fisa de evaluare a conformitatii

23. E1.2LG – Fisa de evaluare a criteriilor de eligibilitate

24. E1.3LG – Fisa de verificare pe teren

25. E1.4LG – Fisa de evaluare a criteriilor de selectie

_______________________________________________________________________________________________

Apel M 7 VS 2017

Apel M 7 2017

1. GS_M7 06.09.2017

2. Anexa 1 – Cererea de finantare_M7

3. Anexa 2 – Model Plan de afaceri

4. Anexa 3 – Stabilirea dimensiunii economice a exploatatiei

5. Anexa 4 – Model Contract de finantare

6. Anexa 5 – Fisa Masurii M7_3A

7. Anexa 6 – Declaraţie privind încadrarea întreprinderii în categoria IMM

8. Anexa 7 – Anexa aferenta Subprogramului Tematic Pomicol

9. Anexa 8 – Declaratie pe propria raspundere

10. E1.1LG – Fise de verificare a conformitatii

11. E1.2LG – Fisa de verificare a criteriilor de eligibilitate

12. E1.3LG – Fisa de verificare a criteriilor de selectie

_______________________________________________________________________________________________

Apel M 9 VS 2017

Apel M 9 2017

1. GS_M9 06.09.2017

2. Anexa_1_Cererea de finantare

3. Anexa_2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_HG28

4. Anexa_2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_HG907

5. Anexa_2_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_B

6. Anexa_2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_Anexa_C

7. Anexa_2.1_STUDIUL_de_FEZABILITATE_Proiectii_financiare_si_indicatori_financiari

8. Anexa_3_-_Model_Contract_de_Finantare

9. Anexa_4_Fisa_M9_6A

10. Anexa_5_Angajament_pe_propria_raspundere_privind_utilizarea_cofinantarii_private

11. Anexa_6.1_Declaratie_incadrare_in_categoria_de_micro-intreprindere_si_intreprindere_mica

12. Anexa_6.2_Declaratie_privind_respectarea_regulii_de_cumul_(minimis)

13. Anexa_6.3_Declaratia_neincadrare_in_firme_in_dificultate

14. Anexa_6.4_Declaratie_ca_solicitantul_nu_a_beneficiat_de_servicii_de_consiliere_pe_M02

15. Anexa_7_Lista_codurilor_CAEN_eligibile

16. Anexa_8_Lista_codurilor_CAEN_eligibile_numai_pentru_dotarea

17. Anexa_9_Instructiuni_evitare_conditii_artificiale

18. Anexa_10_Declaratie pe propria raspundere

19. E1.1LG – Fisa de verificare a conformitatii

20. E1.2LG – Fisa de verificare a criteriilor de eligibilitate

21. E1.3LG – Fisa de verificare pe teren

22. E1.4LG – Fisa de verificare a criteriilor de selectie

Procedura de evaluare si selectie GAL Calafat – revizuita evaluare

_______________________________________________________________________________________________

Apeluri selectie 2013-2015

Apel M 322 2015

Apel M 322 VS 2015

Comunicat de presa GAL Calafat M 322 2015

Calendar lansari revizuit

Calendar estimativ revizuit GAL Calafat M 421

Apel M 421 VS

Apel M 421

Comunicat de presa GAL Calafat 2015

Apel M 421 VS

Apel M 421

Comunicat de presa GAL Calafat 2014

Calendar estimativ GAL Calafat M421

Apel M 111 VS

Apel M 111

Comunicat de presa GAL Calafat 2014 M 111

Apel M 421

Apel M 421 VS

Comunicat de presa GAL Calafat 2014

Calendar estimativ revizuit 2014

Calendar estimativ revizuit 2014

Calendar estimativ 2014

Comunicat de presa GAL Calafat 2014

Apel M 121 VS

Apel M 121

Apel M 322 VS

Apel M 322

Apel M 421 VS

Apel M 421

Calendar estimativ 2014

COMUNICAT DE PRESA

APEL M 111 VS

Apel M 111

APEL M 121 VS

Apel M 121

APEL M 123 VS

Apel M 123

APEL M 322 VS

Apel M 322

Model declaratie raportare plati catre GAL

Apel-M-312

Apel-M-312-VS

Calendar estimativ M 312

Comunicat de presa M 312

Anunt prelungire sesiune M 111

Anunt prelungire Sesiune M 111 VS

Anunt prelungire Apel M 121

Anunt prelungire sesiune M 121 VS

Anunt prelungire sesiune M 123

Anunt prelungire sesiune M 123 VS

Anunt prelungire sesiune M 313 VS

Anunt prelungire Apel M 313

Anunt prelungire sesiune M 322

Anunt prelungire sesiune M 322 VS

Anunt prelungire sesiune M 421

Anunt prelungire sesiune M 421 VS

Apel selectie M 111

Apel selectie M 121

Apel selectia M 123

Apel selectie M 312

Apel M 313 VS

Apel M 322

Apel selectie M 421

Calendar estimativ II

Anexa C-plan finantare modificat

Anunt-apel-sesiune-1-proiecte-2013

Calendar-estimativ-GAL-Calafat

Procedura de evaluare si selectie GAL ”CALAFAT”

Anexa C Planul de Finantare

 

 

Lasă un răspuns